สภาเทคนิคการแพทย์ แจงข้อกฎหมาย ปม “พยาบาลเจาะเลือด”

0
910

สภาเทคนิคการแพทย์ ตอบข้อหารือสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ชี้ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดให้พยาบาลเจาะเลือดตามมาตรา ๒๘(๖)ได้ เว้นแต่จะมีการแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพก่อน และไม่สามารถเจาะเลือดเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพได้ ในกรณีสถานพยาบาลเอกชนออกให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานบริษัท แม้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของนักเทคนิคการแพทย์ก็ตาม

เมื่อวานนี้ (25 ธค.61) สื่อประชาสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่หนังสือตอบข้อหารือเรื่องการเจาะเลือดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗  ที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะขอหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจาะเลือดในการให้บริการในสถานพยาบาลเคลื่อนที่ โดยผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ใน ๒ ประเด็นคือ ประเด็นแรก ตามมาตรา ๒๘ (๖) การเจาะเลือดโดยผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะอื่นๆ สามารถกระทำได้หรือไม่ หากสภาวิชาชีพนั้นยังไม่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และประเด็นที่สอง ตามมาตรา ๒๘(๕) กรณีสถานพยาบาลเอกชนออกให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานบริษัท พยาบาลทำการเจาะเลือดภายใต้การควบคุมดูแลของนักเทคนิคการแพทย์สามารถกระทำได้หรือไม่

อ่านรายละเอียดข่าวในเว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์  ที่นี่

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here