สมป.จัดโครงการนำร่องการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคระห์สารบ่งชี้มะเร็ง เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก

0
112

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครห้องปฏิบัติการสมาชิก สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก เข้าร่วมโครงการนำร่องการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ รายการทดสอบสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor markers) ได้แก่รายการทดสอบ Alpha-fetoprotein(AFP), Carcinoembryonic antigen(CEA), Prostate specific antigen (PSA), Free Prostate specific antigen (Free PSA), hCG, CA15-3, CA19-9, CA 125 ด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้หลักการ Chemiluminescence Immunoassay เปิดรับสมัคร 100 แห่งแรก เท่านั้น ฟรี

สมัครได้ที่ https://goo.gl/e8wciY

1. คุณสมบัติของห้องปฏิบัติการ
1.1เป็นห้องปฏิบัติการสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ (EQA) สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2561
1.2 สามารถส่งรายงานผลทาง google form ตาม link ที่ระบุ โดยจะแจ้งให้ทราบ link สำหรับส่งรายงานผลในคำแนะนำการส่งตรวจและที่ทางเว็บไซต์ http://webapp1.dmsc.moph.go.th/eqa/ เท่านั้น
1.3 สามารถรายงานผลกลับสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตาม link ที่ระบุในข้อ 2 ภายใน 2 อาทิตย์นับจากวันที่สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการได้จัดส่งวัตถุทดสอบให้สมาชิก

2 เงื่อนไขการรับสมัครสมาชิก
2.1 เป็นห้องปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ 1 จำนวน 100 แห่งแรก เท่านั้น โดยจะเปิดรับสมัครสมาชิกพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 6 ธันวาคม 2560
2.2 พิจารณาตามลำดับการส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2.3 หากกรอกรายละเอียดในใบสมัครไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกห้องปฏิบัติการที่สมัครในลำดับถัดไป

สมัครด่วน โดยคลิกที่ link https://goo.gl/e8wciY

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here