เชิญเสนอโครงการ รับทุนวิจัย  Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) ต่อยอดสู่พาณิชย์ 

0
137
ภาพจากเว็บไซต์ สวรส.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัย “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)” ต่อยอดงานวิจัยที่มีศักยภาพสู่พาณิชย์ 

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการภาคเอกชน สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2561 โดยยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) พร้อมนำส่งข้อมูลด้วยสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ไปยังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โดยจะประกาศผลการพิจารณาทางเว็บไซต์ www.mua.go.th และเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/TMTEFund และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร 02-6105299, 02-6105330-1

คลิก !! ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนบูรณาการด้านเครื่องมือแพทย์ MED TECH Excellence Fund Thailand ได้ที่นี่

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here