เทคนิคการแพทย์ทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม “วันเทคนิคการแพทย์ไทย”

0
249
การให้บริการตรวจสุขภาพเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันเทคนิคการแพทย์ไทย” ซึ่งสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ และผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี

โดยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี และวันเทคนิคการแพทย์ไทย โดยช่วงเช้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ จากนั้นร่วมฟังพระธรรมเทศนา โดย พระมหาอรุณ ปญญารุโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถัดมาเป็นพิธีสงฆ์ถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งร่วมทอดผ้าบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ ที่ได้ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดมะเกลือ รับประเคนเครื่องไทยธรรม ในการนี้ คณบดี ผู้อำนวยการ และผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ มาร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพจากสภาเทคนิคการแพทย์

ขณะที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนผู้สนใจ เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2561 เพื่อระลึกถึงวันเทคนิคการแพทย์ไทยและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และเปิดโอกาสให้ผู้ไม่มีสิทธิ ในการตรวจสุขภาพประจำปี ได้ทราบถึงสภาวะสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยในช่วงเช้า จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 29 รูป และบริการตรวจเลือด X-RAY ปอด วัดสัดส่วนไขมัน ปรึกษาปัญหาปัสสาวะเล็ด ประเมินความสุขและความเครียด ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561

เช่นเดียวกับที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็จัดโครงการบริการตรวจสุขภาพ พิเศษจำนวน 400คน เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย และ40ปี แห่งการสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้านคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงาน “วันเทคนิคการแพทย์ไทย ใส่ใจสุขภาพประชาชน” ในวันที่ 29 มิย. มีกิจกรรมถวายภัตตาหาร สังฆทาน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเชิญบริจาคโลหิต ตรวจสุขภาพเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว ตรวจคัดกรองโลหิตจาง ขณะที่คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย ในวันศุกรฺที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ลานพระพุทธโสธร วิทยาลัยนครราชสีมา

บริการตรวจสุขภาพวันเทคนิคการแพทย์ไทย โดยนักเทคนิคการแพทย์ เขต 8 ที่ จ.อุดรธานี

ในส่วนของเครือข่ายห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ทุกภาคส่วน ทั้งภาคเหนือ ภาคอิสาน และภาคใต้ ต่างร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ประชาสัมพันธ์วิชาชีพ ในวาระครบรอบ61ปี วันเทคนิคการแพทย์ไทย อาทิ เครือข่ายจังหวัดเชียงราย ทุกโรงพยาบาลรวมถึงภาคเอกชนร่วม จัดกิจกรรมบริจาคหนังสือการ์ตูน ของใช้ส่วนตัวเด็กๆ อาหารและเครื่องดื่ม ณ บ้านสานรัก อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ในวันที่ 23 มิถุนายน 2561, กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.ยะลา จัดกิจกรรม ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ตรวจสุขภาพเบาหวาน รับบริจาคโลหิต ช่วง 25-29 มิถุนายน 2561, เครือข่ายห้องปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่8 จัดกิจกรรม ตรวจน้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด ไวรัสตับอักเสบ ฟรี 200 ราย ณ เป็ดเหลือง ริมหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เป็นต้น

ภาพจากสภาเทคนิคการแพทย์

สำหรับ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายห้องปฏิบัติการ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายสกล จันทรักษ์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน ในงานมีกิจกรรมให้บริการตรวจเลือด เพื่อวินิจฉัยเบาหวาน ตรวจโรคติดเชื้อ (HBV และ HIV) ตรวจหมู่โลหิตโดยวิธีมาตรฐาน รวมทั้งการให้คำปรึกษาและแปลผลการตรวจวิเคราะห์  ส่วนกิจกรรมบันเทิงมีการแสดงละครสั้นวิชาชีพ โดยสโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ และการแสดงดนตรีโดยคณาจารย์และนักศึกษา โอกาสนี้ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เดินทางไปร่วมงาน และร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในยุค 4.0” กับ รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ โดย ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน เป็นผู้ดำเนินรายการ

อนึ่ง วันที่ 29 มิถุนายนของทุกปี ถือว่าเป็นวันเทคนิคการแพทย์ไทยตามที่ รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ร่วมกับ รศ.นพ.ฉัตรชัย ศรไชย (คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลในขณะนั้น) ร่วมกันเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ให้กำหนดเอาวันที่ 29 มิถุนายนเป็นวันเทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยเหตุที่เป็นวันซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2500 โดยมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2550 และจัดเป็นประจำทุกปีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here