เริ่มแล้วเช้านี้ งาน Thailand LA Forum 2018

0
68

การประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการระดับชาติ (Thailand LA forum 2018) ครั้งที่ 7 “ห้องปฏิบัติการคุณภาพคู่คุณธรรม” (Quality laboratory with moral) ที่สภาเทคนิคการแพทย์เป็นผู้จัด เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ (25 พ.ย.61)  ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี และจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 27 พ.ย.ศกนี้

ช่วงเช้า มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณภาพคู่คุณธรรมในงานเทคนิคการแพทย์” โดย นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และ “ทำงานเป็นทีมด้วยใจเป็นธรรม” โดย คุณดุ๊ก ภาณุเดช วัฒนสุชาติ ส่วนพิธีเปิดจะมีขึ้นในช่วงบ่าย โดย รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ และมอบรางวัล MT Best Practice Award 2018 รวมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ด้วย

สำหรับผู้ที่เข้ารับรางวัลรางวัล  MT Best Practice Award 2018 ในวันนี้ ได้แก่  ประเภทผลงาน : CQI  รางวัลที่ 1 การประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุมในกระบวนการทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดปทุมธานี โดย ทนพ.พลากร พุทธรักษ์, ประเภทผลงาน : Quality Network   รางวัลชมเชย จากโครงการพระราชดำริต้นแบบ สู่การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมโรคหนอนพยาธิแบบครอบคลุมทุกโรงเรียนในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี   โดย ทนพ.นพดล  สีสุข, ประเภทผลงาน :  R to R รางวัลที่ 1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบ Tzanck test และ PCR ในการตรวจหาการติดเชื้อไวรัส Herpes จำแนกตามลักษณะแผลผิวหนังที่ต่างกันสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ  โดย ทนพญ.บุษยมาศ  น้ำกลั่น

ประเภทผลงาน :  Innovation รางวัลที่ 1 ยกระดับการสวมใส่ PPE อย่างมั่นใจ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด  กรุงเทพฯ โดย ทนพญ.กนกวรรณ  มาลากอง และคณะ และ ประเภทผลงาน :  โปรแกรมต้นแบบ รางวัลชมเชย   ระบบการจองการใช้งานเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  โดย ทนพญ.กฤษฎี รัตนธรรมเมธี

(ภาพประกอบจากเว็บเพจ สภาเทคนิคการแพทย์)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here