สรุปประเด็นข้อเสนอ“ร่างพระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. …”

0
361

ตามที่สำนักงานสนับสนุนระบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยเชิญผู้แทนกลุ่มวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนระบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อ ร่าง พรบ.ดังกล่าวนั้น 

การประชุมดังกล่าว มีประเด็นข้อเสนอต่อ“ร่างพระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. …” ของกลุ่มวิชาชีพต่างๆ สรุปได้ ดังนี้

1.วิชาชีพสาธารณสุข https://drive.google.com/…/1bv2XhpTsghNFHso_hZNfi-mgs…/view…

2.แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว https://drive.google.com/…/1OHFYkebA9X__oyiKCOba99A7C…/view…

3.พยาบาลวิชาชีพ” https://drive.google.com/…/1TwDLQOWv0iI07fP4bq1caDn-w…/view…

4.สหสาขาวิชาชีพ” https://drive.google.com/…/1js1vvErNZHG4-RfGYZeapMcoY…/view…

สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบ VDO Conference ชี้แจงร่าง พรบ.ระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. … วันที่ 6 พศจิกายน 2560https://drive.google.com/…/1EbOM1xnnsr8_CIyCDADju0I19…/view…

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here