สภาเทคนิคการแพทย์ ขึ้นบ้านใหม่ อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 10

0
73

วันนี้ (24 พ.ย.61)สื่อประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ข้อความประกาศสำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ความว่า ขณะนี้สำนักงานสภาฯ ได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 10 กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ 14 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เบอร์ติดต่อ 092-849 8510 สำหรับเบอร์ 02-580 0229 จะให้บริการถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

วันเดียวกันนี้ ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 พ.ย 61 เป็นต้นไป สำนักงานเก่าของสภาเทคนิคการแพทย์ ที่กองวิศวกรรมการแพทย์ ชั้น 2 จะปิดทำการอย่างถาวร  ผู้มาติดต่องานสภาเทคนิคการแพทย์ เชิญที่ทำการใหม่ ที่อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 10 โทร 092-849 8510

เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ เปิดเผยด้วยว่า สภาเทคนิคการแพทย์ย้ายสำนักงานมาที่อาคารสภาวิชาชีพ 14 ชั้น เป็นสภาแรก โดยอาคารดังกล่าวจะมี 5 สภาวิชาชีพ ได้แก่ แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภากายภาพบำบัด และสภาเทคนิคการแพทย์  ที่เริ่มจับมือกันมากว่า 6 ปี ตั้งแต่ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ออกแบบเพื่อให้กระทรวงฯ ตั้งงบประมาณ 399 ล้านบาท ใช้งบประมาณ แผ่นดิน 359 ล้านบาท โดย 5 วิชาชีพ จ่ายเพิ่มกันเองกว่า 40 ล้านบาท

“ตอนนี้มีโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนการตกแต่ง ยังต้องมีงบประมาณ ที่สภาวิชาชีพต้องจ่ายกันเอง เมื่อเข้าอยู่จะมีค่าใช้จ่ายส่วนกลางคิดเป็นตารางเมตร ได้แก่ ค่าจ้างแม่บ้าน รปภ. ค่าน้ำ-ไฟฟ้าส่วนกลาง ไม่รวมค่าไฟฟ้าภายในชั้น น่าจะประมาณเดือนละเกือบหนึ่งแสนบาท” เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ระบุ และว่าช่วงที่เข้าไปใหม่ๆเป็นสภาแรก ยังไม่มีบริการ ต้องดูแลจัดหามาก่อน เช่น แม่บ้าน 1 คน จ้างบริษัทมาจ่ายเอง การไฟฟ้าคิดค่าไฟ แม้ไม่มีคนอยู่ เพราะต้องทดลองระบบ ซึ่งแพทยสภาได้สำรองเงินจ่ายให้ก่อนที่จะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล

เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ยังได้ลำดับเหตุการณ์ การย้ายสำนักงานสภาฯ ด้วยว่า วันที่ 13 ก.ค. 61 เวลาประมาณ 15.00 น ได้ เข้าพื้นที่ ชั้น 10  เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนำเจ้าหน้าที่สำนักงาน อัญเชิญ พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือมาประดิษฐาน ณ ที่ทำการใหม่ เป็นการเตรียมไว้ล่วงหน้า จะย้ายของเมื่อไหร่ ก็ได้หลังจากวันนี้ จากนั้น วันที่10 ต.ค. 61 นำโต๊ะเก้าอี้ใหม่ชุดแรกเข้ามายังสำนักงานใหม่ วันที่ 26-28 ต.ค 61 ติดตั้งม่าน ประตูล็อก พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย วันที่ 30 ตค. 61 เริ่มขนย้ายเครื่องใช้สำนักงานบาส่วน  วันที่ 1 พ.ย. 61 ย้ายงานต่ออายุใบอนุญาตมายังสำนักงานใหม่ วันที่ 4 พ.ย. 61 ขนย้ายโต๊ะทำงานและเอกสารส่วนใหญ่ วันที่ 23 พ.ย. 61 ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงานส่วนที่เหลือทั้งหมด พร้อมปิดที่ทำการเก่าอย่างถาวร

เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ระบุด้วยว่า จะใช้พื้นที่บริเวณชั้น 10 ของอาคารรวมสภาวิชาชีพ เป็นที่ทำการชั่วคราวของสภาเทคนิคการแพทย์ไปพลางก่อน จนกว่าการตกแต่งบริเวณชั้น 6 จะแล้วเสร็จ ก็จะย้ายจากชั้น 10 มาอยู่ที่ชั้น 6 เป็นการถาวรต่อไป

สำหรับ อาคารสภาวิชาชีพ ๑๔ ชั้นดังกล่าว ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับสภาการพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข ชั้นที่ ๑ เป็นลานจอดรถ ชั้นที่ ๒ เป็นห้องประชุมย่อยและพิพิธภัณฑ์ ชั้นที่ ๓ เป็นห้องประชุมใหญ่ ชั้นที่ ๔ เป็นที่ทำการแพทยสภา ชั้นที่ ๕ เป็นที่ทำการทันตแพทยสภา ชั้นที่ ๖ เป็นที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ ชั้นที่ ๗ เป็นที่ทำการสภากายภาพบำบัด ชั้นที่ ๘ เป็นที่ทำการสภาเภสัชกรรม ชั้นที่ ๙ เป็นที่ทำการแพทยสภาและสภาเภสัชกรรม ชั้นที่ ๑๐ เป็นที่ทำการวิทยาลัย ๔ สภาวิชาชีพๆละ ๐.๒๕% ของพื้นที่ (ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์และสภากายภาพบำบัด) ชั้น ๑๑-๑๓ เป็นที่ทำการของราชวิทยาลัยต่างๆ ชั้นที่ ๑๔ เป็นห้องประชุมแพทยสภา

(ข้อมูลข่าวและภาพจาก เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ และเฟซบุ๊ค ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล)

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง : ที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ในอาคารรวมสภาวิชาชีพ: ความหวังที่ใกล้ความจริง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here