นอกจากหมอ…ท่านควรมีเทคนิคการแพทย์ประจำครอบครัว

0
814

ผมเทคนิคการแพทย์..ทนพ.ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ (ทน 2) ครับ

ผมมีหมอประจำครอบครัว เป็น “อาจารย์หมอ” ช่วยดูแลผมและครอบครัวตั้งแต่ลูกยังเล็กจนกระทั่งโต หมอประจำครอบครัวเหมือนญาติกัน เวลาวันเกิดวันตรุษจีนปีใหม่ เราไปมาหาสู่กันเวลาเราไปหาท่าน เมื่อสนิทสนมกันเหมือนญาติ ท่านเลยไม่คิดสตางค์แถมของที่คนไข้เอามาให้ท่านเช่นส้มโอ ท่านก็จะแบ่งให้ผมกินประจำ เพราะท่านกินไม่หมด

เราช่วยเหลือหมอ หมอช่วยเหลือเรา คนเรามีข้าวกิน เรื่องเงินจึงไม่สำคัญ เมื่อสัมพันธ์อันดีดุจญาติใครจะไปกล้าฟ้อง หมอครอบครัวเขาจะสอนเราวิธีดูแลสุขภาพ ผมเคยถามอาจารย์หมอว่าทำไมต้องสอน อาจารย์หมอตอบว่า พวกเอง จะได้ไม่ต้องมาหาหมอบ่อยๆ

อย่างไรก็ตาม แม้สบายดีผมก็ไปบ้านอาจารย์หมอบ่อย ไปฟังเพลง ฟังท่านเล่าเรื่องการเมืองบ้าง ต่างประเทศบ้าง หมอครอบครัวของผมท่านนี้ ตรวจทั่วไปทุกโรค คนนี้ตาคนนี้กระดูก คนนี้เลือด คนนี้ความดัน ผมก็ไม่รู้ว่าหมอเวชศาสตร์ครอบครัวทีกำลังจะผลิตขึ้นจะเหมือนหมอของผมหรือเปล่า

เช่นกัน อาจารย์หมอจะให้ผมเป็นเทคนิคการแพทย์ประจำครอบครัวของท่าน เจาะเลือดให้อาจารย์แนะนำการตรวจว่าจะตรวจการทดสอบอะไร แนะนำก่อนการทดสอบจะเตรียมตัวอย่างไร และหลังการทดสอบ แปลผลการตรวจการทดสอบ

แม้อาจารย์หมอจะเป็นแพทย์ แต่อาจารย์ก็รับฟังความคิดเห็นของผม

เพราะการทดสอบบางอย่างมีความก้าวหน้า ทันสมัยทันยุค การทดสอบค่าที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน ของวิธีการทดสอบ การคลาดเคลื่อนความไวของแต่ละวิธี ผลบวกปลอม ผลลบปลอม 

ค่าต่างๆทางโลหิตวิทยาจากเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติสมัยใหม่ ทั้งค่า และรูปhistogram การตรวจนับด้วยเครื่อง flowcytometerการแปลผลการตรวจ thalassemia สิ่งเหล่านี้ ต้องให้ผมช่วยแปลผลให้ และอื่นๆอีกหลาย biomarkers

เทคนิคการแพทย์ประจำครอบครัวในความคิดของผม ควรเป็นระบบความสัมพันธ์เเบบเครือญาติ ช่วยเหลือกันแบบญาติ เป้าหมายมิใช่ทางการเงิน แต่ญาติผู้ป่วยเขาจะรู้เองว่าเขาจะ support เราอย่างไร

นอกจากหมอประจำครอบครัว ถึงเวลาแล้วครับที่ท่านควรมี เทคนิคการแพทย์ประจำครอบครัว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here