พุธ 27 มีนาคม 2019

แร่ธาตุที่อยู่ในมือ

เมื่อช่วงปลายเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ภายในประเทศญี่ปุ่นซึ่งประกาศใหญ่โตในบ้านเขา และแพร่ผ่านสื่อนอกสื่อสากลอีกหลายแหล่งไปทั่วโลก แต่เมืองไทยกลับไม่ได้รับสนใจมากเท่ากับเรื่อง 7 วันอันตราย สงครามในประเทศซีเรีย และข่าววงลิขสิทธิ์ญี่ปุ่นเข้าพบนายกรัฐมนตรี ซึ่งผมเชื่อว่าถึงวันนี้หลายท่านก็คงทราบข่าวนี้กันผ่านตากันไม่มากก็น้อย ข่าวที่ว่านั้นก็คือการค้นพบ “แร่ธาตุหายาก” ใต้ “เกาะมินามิโตริ” ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กๆ เป็นที่ตั้งของสนามบินขนาดจิ๋วๆและศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล โดยเกาะนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่น...

เรื่องล่าสุด

MUST READ