อาทิตย์,20,มกราคม,2019

คิดนอกกรอบ นานาทรรศนะ

การคิดนอกกรอบ มันมีจริงหรือ มันดีจริงหรือ แล้วทำไมบางคนไม่ยอมคิดนอกกรอบ บางคนด่าพวกคิดนอกกรอบอย่างสาดเสียเทเสีย การอยู่ในกรอบมันไม่ดีตรงไหน(วะ) บางคนถูกเรียกว่า(ลูกอี)ช่างคิดนอกกรอบ พวกแกะหลงฝูง ฯลฯ เรามาดูความคิดหลายหลากของผู้คนกันนะครับ คุณ Jazzzmith (http://jazzzmith.blogspot.com/2007/06/why-think-out-of-box.html) เขียนไว้ในบล็อก ว่า Why...

วิธีการคิดนอกกรอบ (Lt) ตามทฤษฎีของ Dr.Bono

ภาษาไทยเราช่างร่ำรวยคำและความหมาย แค่คำว่า คิดนอกกรอบ เราต้องตีความหมายกันยกใหญ่ว่า อะไรล่ะที่มันเป็นกรอบ แล้วถ้าเปลี่ยนจากกรอบเป็นคอก มันจะเป็น คิดนอกคอก แล้วความหมายมันยังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ สำนวนไทยที่ดูถูกพวกคิดในกรอบ ก็มี เช่น กบในกะลา พายเรือในอ่าง...

ในห้องแล็บ มีอะไรเป็นเครื่องมือแพทย์บ้าง?

เมื่อประมาณห้าปีมาแล้ว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีหนังสือถึงโรงพยาบาลต่างๆ แจ้งแนวทางการจัดซื้อ ยืม หรือเช่าซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งมีรายละเอียดมากพอควร พวกเราซึ่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์ควรทำความเข้าใจกันว่า พ.ร.บ.นี้ ควบคุมเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อะไรบ้าง...

เมา/ไม่เมา ดูกันอย่างไร

ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป แต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนฯ  - นิราศภูเขาทอง พอพ้นวันเข้าพรรษา หรือสมัยนี้เขาเรียกว่าเทศกาลพักตับ คอสุราก็กลับมาเฮกันอีกครั้งหนึ่ง วันนี้เลยขอเสนอมุมมองของเทคนิคการแพทย์ตามประสา “คิดนอกกรอบ” ว่าเมา/ไม่เมา จะดูกันอย่างไร เว็บของมูลนิธิเมาไม่ขับ (www.ddd.or.th) กล่าวว่า...

ปัญหาบารอมิเตอร์

เวลาที่พูดกันเรื่อง การคิดนอกกรอบ บรรดาครูบาอาจารย์ทั้งด้านการศึกษาและด้านการบริหารมักชอบยก “ปัญหาบารอมิเตอร์” ขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา เรื่องปัญหาบารอมิเตอร์นี้เป็นเรื่องของฝรั่งเรียกว่า Barometer question  มีผู้เล่าขาน ต่อเติมเสริมแต่ง และกล่าวอ้างกันหลายที่รวมถึงมีการแปลเป็นไทยและโพสกันในเว็บ ผมพยายามหาเปรียบเทียบจากหลายแหล่งจนได้เรื่องที่น่าเชื่อว่าสมบูรณ์ที่สุด จึงขอยกมาเล่าในที่นี้อีกครั้งหนึ่งครับ มีอยู่ครั้งหนึ่ง โจทย์ข้อสอบฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัย...

แบบไหนที่เรียกว่าคิดนอกกรอบ

สวัสดีครับ  บทความตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเป็นการหาความหมายของ การคิดนอกกรอบ ความหมายของมันทั่วๆ ไปคงเป็นที่ทราบกันบ้างแล้วนะครับ เริ่มต้นที่ตัวศัพท์ก่อน "คิดนอกกรอบ" ปรากฏอยู่ในหลายทฤษฎีทางการบริหาร บ้างก็บอกว่ามันคือแนวคิด Lateral Thinking ของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน่...

GIGO ข้อมูลขยะ

เห็นข่าวความสับสนเรื่องตัวเลขข้อมูลต่างๆ ที่ยกขึ้นมาอ้างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขสำคัญๆ ของวิชาชีพเรา แล้วนึกถึงคำๆ หนึ่ง ที่เขามักใช้กันในแวดวงคอมพิวเตอร์ หรือยุค IT ที่สามารถหาข่าวสารต่างๆ กันได้อย่างง่ายดาย คำนั้นคือ Garbage In,...

เทคนิคการแพทย์ กับ เศรษฐกิจพอเพียง

“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ...

การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

เจ้าการคิดนอกกรอบ หรือนอกกล่อง มันสัมพันธ์กับ ความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creativity หรือไม่ อย่างไร พอดีผมไปพบเอกสารการประชุมปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิด” โดยกรมอนามัย เผยแพร่ทางอินเตอร์เนต มีอยู่ตอนหนึ่งเขาอธิบายความหมายของความคิดสร้างสรรค์เป็นกรอบสั้นๆ ไว้...

คิดนอกกรอบ คืออะไร

บล็อกใน GotoKnow Forum ของรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก แห่ง ม.นเรศวร (http://gotoknow.org/email/sombatn) ตอน คิดนอกกรอบ(2) พยายามให้นิยาม “คิดนอกกรอบ” ว่ามี...

เรื่องล่าสุด

MUST READ