จันทร์ 25 มีนาคม 2019

เมา/ไม่เมา ดูกันอย่างไร

ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป แต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนฯ  - นิราศภูเขาทอง พอพ้นวันเข้าพรรษา หรือสมัยนี้เขาเรียกว่าเทศกาลพักตับ คอสุราก็กลับมาเฮกันอีกครั้งหนึ่ง วันนี้เลยขอเสนอมุมมองของเทคนิคการแพทย์ตามประสา “คิดนอกกรอบ” ว่าเมา/ไม่เมา จะดูกันอย่างไร เว็บของมูลนิธิเมาไม่ขับ (www.ddd.or.th) กล่าวว่า...

ในห้องแล็บ มีอะไรเป็นเครื่องมือแพทย์บ้าง?

เมื่อประมาณห้าปีมาแล้ว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีหนังสือถึงโรงพยาบาลต่างๆ แจ้งแนวทางการจัดซื้อ ยืม หรือเช่าซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งมีรายละเอียดมากพอควร พวกเราซึ่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์ควรทำความเข้าใจกันว่า พ.ร.บ.นี้ ควบคุมเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อะไรบ้าง...

เรื่องล่าสุด

MUST READ