พุธ 27 มีนาคม 2019

สำรวจ “ทัพ” ขับเคลื่อนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ในการศึกสงครามเมื่อครั้งอดีต การจัด “ทัพ” ออกสัปประยุทธิ์กับข้าศึกมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือจากฝีมือ และความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของแม่ทัพนายกองแล้ว การวางแผนจัด “ทัพ” ที่ดี มีการหนุนส่งกำลังช่วยเหลือสนับสนุนกัน ไพร่พลมีกำลังใจ ฮึกเหิม ไม่ย่อท้อเหนื่อยหน่าย ย่อมนำมาซึ่งชัยชนะในการศึกนั้นๆ...

MT 4.0 ในทรรศนะของ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์

รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ขึ้นเวทีเป็นวิทยากรในการอภิปรายหมู่ หัวข้อ Roadmap to MT 4.0 ในการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41 “MT 4.0 for...

“ต่อภาพ”นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ดูงานบริการกลุ่มเสี่ยง : จังหวะก้าวที่สำคัญของวิชาชีพ

หากดูเผินๆ หลายคนอาจไม่รู้สึกอะไรกับข่าวและภาพ ที่ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เดินทางไปยังเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 กค. ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาดูงานการให้บริการกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ของมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ...

เรื่องล่าสุด

MUST READ