จันทร์ 22 เมษายน 2019

พบผู้ติดเชื้อแอนแทรกซ์ที่แม่สอด-สธ.ยัน คุมได้ไม่ติดต่อจากคนสู่คน

เจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว กระทรวงสาธารณสุข เข้าควบคุมโรคแอนแทรกซ์ให้จำกัดวงการแพร่ระบาด พร้อมย้ำโรคนี้ไม่ติดต่อจากคนสู่คน หากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติให้แจ้งปศุสัตว์ ในประเทศไทยไม่พบการระบาดของโรคนี้ในสัตว์ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีพบผู้ป่วยชายซึ่งเป็นผู้ชำแหละแพะที่ตายแล้วสงสัยเป็นโรคแอนแทรกซ์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก โดยระบุว่าวันนี้ (28 พฤศจิกายน) ได้รับรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พบเชื้อแบคทีเรีย...

วงการแพทย์เปลี่ยนนิยามโรคความดันเลือดสูงใหม่

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากเมืองลอสแองเจลีส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14 พย.60 ที่ผ่านมาว่า สมาคมหัวใจอเมริกันและวิทยาลัยแพทย์โรคหัวใจอเมริกัน (AHA/ACC) ประกาศใช้คำแนะนำแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง โดยมีสาระสำคัญสรุปได้คือ 1. ความดันปกติ...

สธ.ตั้งเป้ากำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดจากไทยในปี 67 เน้นเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา

กระทรวงสาธารณสุข เผยผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียลดลงอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำเฝ้าระวังเชื้อมาลาเรียดื้อยาอย่างเข้มข้น เปลี่ยนสูตรยารักษามาลาเรียสำหรับผู้ป่วยมาลาเรียฟัลซิปารัมชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน ยกระดับนโยบายจากควบคุมโรคเป็นกำจัดโดยพร้อมเร่งค้นหาและรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ป่าเขา ตั้งเป้ากำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทยในปี 2567 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยถือว่าประสบผลสำเร็จในการควบคุมโรคไข้มาลาเรียเป็นอย่างมาก โดยข้อมูลปี...

สธ.จัดทำ แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขจัดทำ “แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)” เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงฯ ได้ใช้เป็นแนวทางความประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นไป ตามจรรยาบรรณ ระเบียบ กฎหมาย และค่านิยมองค์กรที่มีอยู่ โดยการดำเนินการร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค...