อาทิตย์,20,มกราคม,2019

สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ พร้อมสนับสนุนยุทธศาสตร์แล็บอาเซียน

ประธาน AACLS ประชุมความร่วมมือกับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ หารือ 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การวางแผนกำลังคนของนักเทคนิคการแพทย์ในอาเซียน, โครงการการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนนักเทคนิคการแพทย์ระหว่างกัน, การจัดทำวารสารวิชาการของ AACLS และการทำงานวิจัยร่วมกัน, การสนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์, การส่งเสริมศักยภาพห้องปฎิบัติการให้มีความตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่อเทคโนโลยี ดร.สลักจิต...

วงอภิปรายชี้ 5 จุดเน้นการส่งเสริมพัฒนางานเทคนิคการแพทย์

พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันยุคทันเทคโนโลยี เน้น Precision Medicine, พัฒนาด้านการวิจัย-นวัตกรรม, การส่งเสริมบทบาทของเทคนิคการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ, การแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อขยายงาน ขยายโอกาสให้นักเทคนิคการแพทย์, การมองหาตลาดงานใหม่ในภาคเอกชน นายกสภาฯ จุดประกายเรื่องคลินิกแล็บคุณภาพ และ Medtech...

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายเทคนิคการแพทย์สัญจร ที่ชลบุรี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (27 สค.) ที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายเทคนิคการแพทย์สัญจรภาคกลางและภาคตะวันออก...

ปธ.อกก.การศึกษา สภาเทคนิคการแพทย์ชี้ ไม่ให้สภาวิชาชีพยุ่งมหาวิทยาลัย เกิดปัญหาแน่

อนาคตจะเกิดปัญหากับมหาวิทยาลัยเอกชน ห่วงนักศึกษาเรียนจบ สอบไม่ผ่าน ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทำงานไม่ได้ ย้อนถามใครจะรับผิดชอบ ยันวิชาการของสภาวิชาชีพ ไม่ล้าหลัง ปรับปรุงทุก 5 ปี ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยแบบกัลยาณมิตร ไม่ใช่ใช้อำนาจ เมื่อวันที่ 23...

“ดร.จิตรบรรจง”เผยปัจจัยสู่ความสำเร็จ บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ มวล.สอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน 100%

นำระบบมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และมาตรฐานการศึกษาระบบของอังกฤษ UKPSF, Smart classroom, Smart laboratory การเรียนแบบ Active learning, การประเมินติดตามผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (Formative assesment) และการแลกเปลี่ยน สอบถาม...

กรมวิทย์ จับมือ สภา-สมาคมเทคนิคการแพทย์ สัญจร 4 ภาค สื่อสารนโยบายพัฒนางานเทคนิคการแพทย์

27 สค.ที่ชลบุรี, 4 กย. หาดใหญ่, 6 กย. อุดรธานี,7 กย.เชียงใหม่ นายกสภา-สมาคมฯ ร่วมอภิปรายบทบทบาทการส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิคการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์ และสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย...

บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ สอบใบประกอบวิชาชีพ ผ่าน 100%

สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2561 ผ่าน 906 คนจากผู้เข้าสอบ 1,191 คน คิดเป็นร้อยละ 76.07 บัณฑิต ทนพ. ม.วลัยลักษณ์เข้าสอบ 55...

กสธ.สนับสนุนงบประมาณ พัฒนานักเทคนิคการแพทย์ อบรมหลักสูตรเฉพาะทางแบคทีเรียดื้อยา

ปีงบประมาณ 2561 กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงบ 960,000 บาท ให้ 24 นักเทคนิคการแพทย์ เข้าอบรมในหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต ระยะเวลา 4 เดือน...

รมช.ศธ. พร้อมตัด ม.64 ในร่าง พรบ.การอุดมศึกษา หากมหาวิทยาลัย-สภาวิชาชีพหาข้อยุติขัดแย้งไม่ได้

"หมออุดม" พร้อมเป็นตัวกลางประสานมหาวิทยาลัย-สภาวิชาชีพคุยกัน ก่อนร่าง กม.เข้า สนช. แย้มยอมให้ตัดมาตรา 64 ที่กำหนดไม่ให้สภาวิชาชีพมีอำนาจรับรอง หรือกำหนดการจัดการเรียนการสอนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพนั้นของสถาบันอุดมศึกษาออกได้ นักวิชาการหวั่น เรียนจบแต่ประกอบวิชาชีพไม่ได้ ชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ควรเป็นหน้าที่ของสภาวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพนั้น ๆ ดีกว่า...

สมาคมฯ มอบแล้ว 14 ล้าน สมทบสร้างที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์

อดีต ปชส.สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ โพสต์ หวังว่าเงินที่เกิดจากความรักในวิชาชีพ และความสามัคคีของกรรมการสมาคมฯ ทุกวาระและสมาชิกฯ จะทำให้สภาฯทำงานด้วยความรักวิชาชีพและความรักที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน วานนี้ (15 ส.ค.) ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ห้องประชุม 1 อาคาร 7...

เรื่องล่าสุด

MUST READ