อาทิตย์,20,มกราคม,2019

สภาเทคนิคการแพทย์ ออกประกาศยกเลิกเพดานคะแนนกิจกรรม CMTE แล้ว

ให้กิจกรรมประเภทที่ ๓,๔,๕ (เฉพาะชนิดที่ ๑๗,๓๒,๓๓,๓๔) และประเภทที่ ๖ (เฉพาะชนิดที่ ๔๐) สามารถใช้หน่วยคะแนนสําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการกําหนดขั้นสูงของหน่วยคะแนน เมื่อวานนี้ (๑๓ ก.ย.) เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ ๒๔/๒๕๖๐...

สภาเทคนิคการแพทย์ เล็งตั้งกองทุนส่งเสริมการวิจัย

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ชื่นชม “วสุอนันต์ ทองดี” รพร.ปัว ที่ต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรม เพื่อการประเมินภาวะสุขภาพของประชาชนได้เป็นผลสำเร็จ เป็นที่ยอมรับ มั่นใจเทคนิคการแพทย์มีศักยภาพด้านงานวิจัย แย้มแผนตั้งกองทุนส่งเสริมการวิจัยดึงภาคเอกชนสนับสนุน เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ รายงานวันนี้ (12 ก.ย.) ว่ารศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวถึง...

แล็บไม่เอาคนใจดำ-ทนพ.โต้ข่าว ส่ง นศ.แพทย์วางยาฆ่าสุนัข ทำงานแล็บแทนเป็นหมอ

งานแล็บต้องการคนที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม-จริยธรรม และมีความเป็นมนุษย์ เช่นเดียวกับวิชาชีพแพทย์และวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นๆ เมื่อวานนี้ (10 กย.60) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้ตีพิมพ์ข่าว “มหิดล เต้นสอบ นศ.แพทย์ คดีวางยาสุนัข” ซึ่งเป็นกรณีนักศึกษาแพทย์วางยาฆ่าสุนัข เพื่อหวังเอาเงินประกัน...

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอคงอัตราตำแหน่งสายงานเทคนิคการแพทย์ ใน สป.สธ. และกรมการแพทย์

สิ้น กย.นี้ สายงานเทคนิคการแพทย์ เกษียณ ๖๔ คน สังกัด สป.สธ.๕๘ กรมการแพทย์ ๖ สภาฯ ทำหนังสือถึงปลัด สธ.-อธิบดี ขอตำแหน่งจัดสรรให้ลูกจ้างชั่วคราวที่รอบรรจุ...

เทคนิคการแพทย์-“วสุอนันต์” คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ งานประชุมวิชาการ กสธ.ที่อุดรธานี

ผลงานชื่อ การพัฒนา Application Thai CKD risk calculation เพื่อประเมินอัตราการลดลงของไตหรือความเสี่ยงการเกิดโรคไตเสื่อม เรื้อรัง (CKD ) ของ ทนพ.วสุอนันต์ ทองดี...

ทนพ.โวย ถูกลดเบี้ยเลี้ยง เหตุนับอายุราชการไม่ชัดเจน

ชี้ ฉ.11 มีปัญหาการตีความการนับอายุราชการของ จพว. ที่ปรับตำแหน่งเป็น ทนพ. ว่าจะนับอายุราชการอย่างไร ระหว่างการนับต่อจากตำแหน่ง จพว.เดิมที่เคยดำรงมาก่อน กับการนับเฉพาะเมื่อครองตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์แล้วเท่านั้น ความไม่ชัดเจนทำให้ถูกลดเบี้ยเลี้ยงลงจากที่ควรจะได้รับตามอายุราชการจริง เทคนิคการแพทย์รายหนึ่ง เปิดเผยกับ “เมดเทคทูเดย์”ว่า ตนเองรับราชการเป็นเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์...

เรื่องล่าสุด

MUST READ