จันทร์,15,ตุลาคม,2018

สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดรับเอกสารต่อใบอนุญาตเสาร์-อาทิตย์ 13-14 ตค.เป็นกรณีพิเศษ

สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดบริการรับเอกสารต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในวันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคมนี้ เวลา 9.00 – 16.00 น เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิก ที่จะต้องยื่นเอกสารต่ออายุให้ทันในวันที่ 14...

มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศ.วีกูล วีรานุวัตติ์ มอบรางวัลคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น แก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล “คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2560”  แก่นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ที่ใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต มีความประพฤติที่ดีงามเหมาะสม นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 1 เมื่อวันพุธที่...

เทคนิคการแพทย์ ชี้ “วัณโรค”น่ากลัวกว่าเอดส์ แค่ตะโกนใส่กันก็ติดแล้ว

นักเทคนิคการแพทย์ชาวไทย จากสถาบันสเตท เซรุ่ม (Statens Serum Institule) ประเทศเดนมาร์ก ระบุการกลับมาของวัณโรคในปัจจุบัน เป็นเรื่องน่ากลัวมากที่สุด ปัจจัยสำคัญคือภาวะดื้อยาและวัฒนธรรมการกินที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ แค่ตะโกนใส่กันก็ติดได้แล้ว ถ้ารักษาไม่หายก็เหมือนเอชไอวีที่พร้อมจะปะทุทุกเมื่อ แนะประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22...

เชิญเสนอโครงการ รับทุนวิจัย  Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) ต่อยอดสู่พาณิชย์ 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัย “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH...

สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ พร้อมสนับสนุนยุทธศาสตร์แล็บอาเซียน

ประธาน AACLS ประชุมความร่วมมือกับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ หารือ 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การวางแผนกำลังคนของนักเทคนิคการแพทย์ในอาเซียน, โครงการการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนนักเทคนิคการแพทย์ระหว่างกัน, การจัดทำวารสารวิชาการของ AACLS และการทำงานวิจัยร่วมกัน, การสนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์, การส่งเสริมศักยภาพห้องปฎิบัติการให้มีความตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่อเทคโนโลยี ดร.สลักจิต...

วงอภิปรายชี้ 5 จุดเน้นการส่งเสริมพัฒนางานเทคนิคการแพทย์

พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันยุคทันเทคโนโลยี เน้น Precision Medicine, พัฒนาด้านการวิจัย-นวัตกรรม, การส่งเสริมบทบาทของเทคนิคการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ, การแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อขยายงาน ขยายโอกาสให้นักเทคนิคการแพทย์, การมองหาตลาดงานใหม่ในภาคเอกชน นายกสภาฯ จุดประกายเรื่องคลินิกแล็บคุณภาพ และ Medtech...

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายเทคนิคการแพทย์สัญจร ที่ชลบุรี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (27 สค.) ที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายเทคนิคการแพทย์สัญจรภาคกลางและภาคตะวันออก...

ปธ.อกก.การศึกษา สภาเทคนิคการแพทย์ชี้ ไม่ให้สภาวิชาชีพยุ่งมหาวิทยาลัย เกิดปัญหาแน่

อนาคตจะเกิดปัญหากับมหาวิทยาลัยเอกชน ห่วงนักศึกษาเรียนจบ สอบไม่ผ่าน ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทำงานไม่ได้ ย้อนถามใครจะรับผิดชอบ ยันวิชาการของสภาวิชาชีพ ไม่ล้าหลัง ปรับปรุงทุก 5 ปี ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยแบบกัลยาณมิตร ไม่ใช่ใช้อำนาจ เมื่อวันที่ 23...

“ดร.จิตรบรรจง”เผยปัจจัยสู่ความสำเร็จ บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ มวล.สอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน 100%

นำระบบมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และมาตรฐานการศึกษาระบบของอังกฤษ UKPSF, Smart classroom, Smart laboratory การเรียนแบบ Active learning, การประเมินติดตามผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (Formative assesment) และการแลกเปลี่ยน สอบถาม...

กรมวิทย์ จับมือ สภา-สมาคมเทคนิคการแพทย์ สัญจร 4 ภาค สื่อสารนโยบายพัฒนางานเทคนิคการแพทย์

27 สค.ที่ชลบุรี, 4 กย. หาดใหญ่, 6 กย. อุดรธานี,7 กย.เชียงใหม่ นายกสภา-สมาคมฯ ร่วมอภิปรายบทบทบาทการส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิคการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์ และสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย...

เรื่องล่าสุด

MUST READ