อาทิตย์,20,มกราคม,2019

“ทน.” อีกที

เห็นข่าวเปลี่ยนคำนำหน้านามจากทนพ./ทนพญ. เป็น “ทน.”แล้วแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่โตอะไรนัก แต่การออกประกาศสภาฯ เชิงบังคับกลายๆ ให้มีผลทันที โดยไม่ระบุเหตุผลที่มา ก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้คนในวิชาชีพพอสมควร สมาชิกติดตามเพจนี้ 9,๐๐๐ กว่าคน ลงความเห็นในแบบสำรวจที่มีคนจัดทำขึ้น8๐๐ กว่าคน น่าเห็นใจทุกคนค่ะ แต่ละความเห็นก็น่าสนใจจึงขอเก็บประเด็นมาแสดงความเห็นบ้าง "คำนำหน้า"...

สำรวจเสียงสะท้อน เห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย ใช้ “ทน.”

กลายเป็นประเด็นร้อนภายในเวลาไม่กี่นาที หลังข่าวสภาเทคนิคการแพทย์ออกประกาศ กำหนดคำนำหน้านามผู้ประกอบวิชาชีพฉบับใหม่ ซึ่งยกเลิก “ทนพ./ทนพญ.” ที่เคยใช้กันมาแต่เดิม และให้ใช้ “ทน.” แทนทั้งชายและหญิง ประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์ อธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเวลาต่อมาว่า จากการใช้คำนำหน้าชื่อ “ทนพ./ทนพญ.”ตามราชบัณฑิตสภากำหนด ที่ผ่านมาทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร...

จาก “ทนพ.-ทนพญ.” สู่ “ทน.”

เมื่อปี ๒๕๔๕ ต่อเนื่องถึงปี ๒๕๔๖ ชมรมเทคนิคการสัมพันธ์ ซึ่งมี คมเนตร เตียงพิทยากร เป็นประธานชมรมในขณะนั้น ได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับการใช้คำย่อ ทนพ./ทนพญ. นำหน้านามผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ ตามที่ราชบัณฑิตยสถานกำหนดไว้...

เทคนิคการแพทย์ห่วงใย ชาวไทยห่างไกลโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตติดอันดับ 1 ใน 3 ของการตายทั่วโลก สำหรับประเทศไทยโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายติดอันดับต้นๆ เข้าใกล้กับตัวเลขของอุบัติเหตุและมะเร็ง โดยพบว่า ผู้อายุเกิน 40 จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 50% สาเหตุเกิดจากภาวะหลอดเลือดแข็งตีบตัน...

จาก PPP ถึง OUT SOURCE LAB : โจทย์หินของเทคนิคการแพทย์

การเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับรัฐ (Public Private Partnership หรือ PPP) เพื่อประหยัดงบประมาณของภาครัฐ และสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ เป็นเรื่องที่ได้ยินมาอย่างต่อเนื่อง ภายหลัง พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 หรือ...

“องค์การวิทยาศาสตร์การแพทย์” ทางเลือกใหม่ของเทคนิคการแพทย์ ?

แม้จะผ่านร้อนผ่านหนาวยาวนานมาถึง 60 ปีแล้วก็ตาม แต่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ก็ยังคงประสบปัญหาที่ยังแก้กันไม่ตก นั่นก็คือ ความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซึ่ง ณ วันนี้ หนทางที่จะเดินไปบนเส้นทางสายราชการดูคล้ายจะตีบตันลงทุกที  “ลูกจ้างชั่วคราวเทคนิคการแพทย์” ที่รอรับการบรรจุเป็นข้าราชการยังมีอยู่นับพันราย ขณะที่กระแสข่าว...

ศาสตร์และศิลป์ของเทคนิคการแพทย์ชุมชน

การใช้ศาสตร์และศิลป์(แบบบูรณาการสองศาสตร์) เพื่อทำให้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ออกสู่ชุมชนแบบมืออาชีพโดยใช้ความรู้ (knowledge) ที่มีอยู่ นำไปใช้กับประชาชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด  ซึ่งนักเทคนิคการแพทย์จะต้องมีเป้าหมายคือทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี (well being) โดยใช้กระบวนการทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่มี นำไปสู่การสร้าง นำ ซ่อม ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนั่นเอง ในทางความรู้ของนักเทคนิคการแพทย์นั้น เรารู้โครงสร้างร่างกายของมนุษย์และหน้าที่สำคัญๆ...

เมื่อต้องสื่อสารกับสมาชิกในนามองค์กร

สภาเทคนิคการแพทย์ชุดปัจจุบัน มีนโนบายที่ชัดเจนในเรื่องการส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารของสมาชิก เกี่ยวกับความคืบหน้าการดําเนินงานสภาฯ และมี ช่องทางให้สมาชิกแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนํามาพิจารณา ชี้แจง และปรับปรุง พัฒนา โดยสภาฯ ได้เปิดช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการกับสมาชิก 3 ช่องทางหลัก ได้แก่...

เรื่องล่าสุด

MUST READ