อาทิตย์,20,มกราคม,2019

เราจะสร้าง “เทคนิคการแพทย์มืออาชีพ” ได้อย่างไร

มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคการแพทย์ ในเว็บไซต์แห่งหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้ว มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เกี่ยวกับประเด็นว่าเราจะสร้าง “เทคนิคการแพทย์มืออาชีพ” ได้อย่างไร เพราะจากสภาพการณ์ปัจจุบัน เรายังขาดผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่เป็น “เทคนิคการแพทย์มืออาชีพ” ตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ คำถามที่ชวนให้คิดก็คือ  แท้จริงแล้ว “เทคนิคการแพทย์มืออาชีพ”...

สำรวจเสียงสะท้อน เห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย ใช้ “ทน.”

กลายเป็นประเด็นร้อนภายในเวลาไม่กี่นาที หลังข่าวสภาเทคนิคการแพทย์ออกประกาศ กำหนดคำนำหน้านามผู้ประกอบวิชาชีพฉบับใหม่ ซึ่งยกเลิก “ทนพ./ทนพญ.” ที่เคยใช้กันมาแต่เดิม และให้ใช้ “ทน.” แทนทั้งชายและหญิง ประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์ อธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเวลาต่อมาว่า จากการใช้คำนำหน้าชื่อ “ทนพ./ทนพญ.”ตามราชบัณฑิตสภากำหนด ที่ผ่านมาทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร...

เมื่อต้องสื่อสารกับสมาชิกในนามองค์กร

สภาเทคนิคการแพทย์ชุดปัจจุบัน มีนโนบายที่ชัดเจนในเรื่องการส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารของสมาชิก เกี่ยวกับความคืบหน้าการดําเนินงานสภาฯ และมี ช่องทางให้สมาชิกแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนํามาพิจารณา ชี้แจง และปรับปรุง พัฒนา โดยสภาฯ ได้เปิดช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการกับสมาชิก 3 ช่องทางหลัก ได้แก่...

เหมาะสมหรือไม่ ที่เทคนิคการแพทย์ไม่ต่ออายุใบอนุญาตในเวลาที่กำหนด จะต้อง “นับหนึ่ง”ใหม่ ด้วยการสอบวัดความรู้อีกครั้งเมื่อขอใบอนุญาตฉบับใหม่

“ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ….” ที่สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการกฎหมาย จัดทำ และนำออกเผยแพร่เพื่อรับฟังความเห็นจากสมาชิกอยู่ในขณะนี้ มีประเด็นเรื่อง “การสอบวัดความรู้”สำหรับผู้ที่ปล่อยให้ใบอนุญาตหมดอายุและจะขอใบใหม่ ให้วิพากษ์วิจารณ์กัน แม้ความในข้อ 14...

ส่องธรรมนูญสมาคมฯ เช็ควันเวลา กาบัตรเลือกนายกฯ

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ นี้ เราจะทราบกันว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ จะเป็นใครบ้าง หลังจากที่ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตามธรรมนูญข้อ...

ปล่อยใบอนุญาตหมดอายุ จะขอใหม่ เจอด่าน“หิน”

เหลือเวลาอีกไม่ถึง 10 วัน “ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ….” ที่สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการกฎหมาย จัดทำ และนำออกเผยแพร่เพื่อรับฟังความเห็นจากสมาชิก ก็จะหมดเขตการรับฟังความเห็นลงในวันที่...

เปิดธรรมนูญสมาคมฯ สำรวจ ไทม์ไลน์ (ว่าที่) นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ คนใหม่

การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ คนใหม่ วาระ พ.ศ.2561-2564  เมื่อวันที่ 22 พ.ค.61 และการรับรองผลการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.61 ยังไม่อาจนับหนึ่งเป็นวาระของนายกสมาคมฯ คนใหม่ได้ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็ดี การรับรองผลการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ที่กระทำไปแล้วก็ดี...

เทคนิคการแพทย์ห่วงใย ชาวไทยห่างไกลโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตติดอันดับ 1 ใน 3 ของการตายทั่วโลก สำหรับประเทศไทยโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายติดอันดับต้นๆ เข้าใกล้กับตัวเลขของอุบัติเหตุและมะเร็ง โดยพบว่า ผู้อายุเกิน 40 จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 50% สาเหตุเกิดจากภาวะหลอดเลือดแข็งตีบตัน...

“ทน.” อีกที

เห็นข่าวเปลี่ยนคำนำหน้านามจากทนพ./ทนพญ. เป็น “ทน.”แล้วแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่โตอะไรนัก แต่การออกประกาศสภาฯ เชิงบังคับกลายๆ ให้มีผลทันที โดยไม่ระบุเหตุผลที่มา ก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้คนในวิชาชีพพอสมควร สมาชิกติดตามเพจนี้ 9,๐๐๐ กว่าคน ลงความเห็นในแบบสำรวจที่มีคนจัดทำขึ้น8๐๐ กว่าคน น่าเห็นใจทุกคนค่ะ แต่ละความเห็นก็น่าสนใจจึงขอเก็บประเด็นมาแสดงความเห็นบ้าง "คำนำหน้า"...

บทบาทของเทคนิคการแพทย์ใน”คลินิกแล็บ”ต่อสถานการณ์เบาหวาน

สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation; IDF) ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น "วันเบาหวานโลก" โดยในปี 2560 นี้ สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ...

เรื่องล่าสุด

MUST READ