จันทร์ 25 มีนาคม 2019

ผู้ป่วยเสียเลือด 26 ลิตร !! เอาเลือดที่ไหนมาเสีย ?

กรณีผู้ป่วยหญิงไทยตั้งครรภ์ 24 สัปดาห์ คลอดก่อนกำหนด สูญเสียเลือดจำนวนมาก ซึ่งพยาบาลซึ่งอยู่ในทีมกู้ชีวิตผู้ป่วยรายนี้จนปลอดภัยระบุว่า “ผู้ป่วยคนนี้สูญเสียเลือดไปทั้งหมด 26,000 ซีซี มากกว่าที่คนปกติจะรับได้ รับเลือดทั้งหมด 48 ยูนิต เหมือนเปลี่ยนเลือดและชีวิตใหม่เลย” 26,000...

จำเป็นหรือไม่ ? ที่จะต้องคืนใบอนุญาตฉบับเดิม-ขอใบรับรองคะแนน CMTE เพื่อต่ออายุใบอนุญาต

เป็นที่ทราบกันดีว่า โดยผลของข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๘ ที่กำหนดให้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙ หรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ...

นอกจากหมอ…ท่านควรมีเทคนิคการแพทย์ประจำครอบครัว

ผมเทคนิคการแพทย์..ทนพ.ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ (ทน 2) ครับ ผมมีหมอประจำครอบครัว เป็น “อาจารย์หมอ” ช่วยดูแลผมและครอบครัวตั้งแต่ลูกยังเล็กจนกระทั่งโต หมอประจำครอบครัวเหมือนญาติกัน เวลาวันเกิดวันตรุษจีนปีใหม่ เราไปมาหาสู่กันเวลาเราไปหาท่าน เมื่อสนิทสนมกันเหมือนญาติ ท่านเลยไม่คิดสตางค์แถมของที่คนไข้เอามาให้ท่านเช่นส้มโอ ท่านก็จะแบ่งให้ผมกินประจำ...

เทคนิคการแพทย์ห่วงใย ชาวไทยห่างไกลโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตติดอันดับ 1 ใน 3 ของการตายทั่วโลก สำหรับประเทศไทยโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายติดอันดับต้นๆ เข้าใกล้กับตัวเลขของอุบัติเหตุและมะเร็ง โดยพบว่า ผู้อายุเกิน 40 จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 50% สาเหตุเกิดจากภาวะหลอดเลือดแข็งตีบตัน...

ใครว่าเทคนิคการแพทย์ทำแต่งานแล็บ

เมื่อเอ่ยถึง “เทคนิคการแพทย์” แล้ว ภาพที่ปรากฎขึ้นในการรับรู้ของผู้คนส่วนใหญ่ก็คือ ภาพการทำงานตรวจวิเคราะห์สารต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้แพทย์นำผลการตรวจนี้ไปใช้ในการวินิจฉัยโรค ติดตามการรักษา พยากรณ์โรค และประเมินภาวะสุขภาพ ซึ่งเรียกภาพการทำงานแบบนี้ว่า “การบริการด้านเทคนิคการแพทย์”  การบริการด้านเทคนิคการแพทย์ของนักเทคนิคการแพทย์ จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้  ทักษะความชำนาญ...

บัตรสมาชิกสภาฯ ยังไม่ใช่หลักฐานการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

มีคำอยู่ 2 คำ ที่ควรจะต้องทำความเข้าใจกันให้ถ่องแท้ เพื่อป้องกันความสับสน เข้าใจผิด หนึ่งก็คือคำว่า “สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์” กับอีกหนึ่งก็คือคำว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์” ผู้ที่เป็นสมาชิกสภาฯ อาจจะไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน  แต่ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน จะต้องเป็นสมาชิกสภาฯ เมื่อไม่นานมานี้ สภาเทคนิคการแพทย์...

เหตุเกิดเมื่อตำแหน่งกรรมการสภาฯ จากผู้แทน กทม.ว่างลง

ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีการเปิดประเด็นในโซเชียลมีเดีย เรื่องการเสนอชื่อผู้แทนกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ตามมาตรา 14(3) แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีการตั้งข้อสังเกตไปในทำนองว่า เหตุใด สภาฯ จึงเร่งรัดให้...

ความมุ่งมั่น 10 ประการที่เทคนิคการแพทย์ควรมี

เทคนิคการแพทย์  เป็นวิชาชีพทางการแพทย์ที่ต้องอาศัยทั้ง “ศาสตร์” และ”ศิลป์” ในการทำงาน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับตรวจวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คน จึงจำเป็นต้องอาศัยศาสตร์ที่มีความจำเพาะ ขณะเดียวกันการทำงานที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงก็จำเป็นต้องมีศิลปะในการประยุกต์ใช้ความรู้ความสารมารถให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจากเทคนิคการแพทย์ ย่อมไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยสามัญสำนึกธรรมดาว่า  สิ่งที่เทคนิคการแพทย์กำลังกระทำอยู่กับตนเองนั้น ถูกต้องตามหลักวิชา  หรือถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือไม่ ...

เปิดธรรมนูญสมาคมฯ สำรวจ ไทม์ไลน์ (ว่าที่) นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ คนใหม่

การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ คนใหม่ วาระ พ.ศ.2561-2564  เมื่อวันที่ 22 พ.ค.61 และการรับรองผลการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.61 ยังไม่อาจนับหนึ่งเป็นวาระของนายกสมาคมฯ คนใหม่ได้ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็ดี การรับรองผลการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ที่กระทำไปแล้วก็ดี...

ส่องธรรมนูญสมาคมฯ เช็ควันเวลา กาบัตรเลือกนายกฯ

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ นี้ เราจะทราบกันว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ จะเป็นใครบ้าง หลังจากที่ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตามธรรมนูญข้อ...

เรื่องล่าสุด

MUST READ