จันทร์ 25 มีนาคม 2019

เปิดธรรมนูญสมาคมฯ สำรวจ ไทม์ไลน์ (ว่าที่) นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ คนใหม่

การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ คนใหม่ วาระ พ.ศ.2561-2564  เมื่อวันที่ 22 พ.ค.61 และการรับรองผลการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.61 ยังไม่อาจนับหนึ่งเป็นวาระของนายกสมาคมฯ คนใหม่ได้ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็ดี การรับรองผลการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ที่กระทำไปแล้วก็ดี...

การส่งชื่อผู้แทน กทม.เป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เป็น “หน้าที่” ไม่ใช่ “สิทธิ”

บทความเรื่อง “เหตุเกิดเมื่อตำแหน่งกรรมการสภาฯ จากผู้แทน กทม.ว่างลง” ที่เผยแพร่ใน “เมดเทดทูเดย์” เมื่อหลายวันก่อน มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นว่า การเสนอชื่อดังกล่าว เป็น “สิทธิ”ของหน่วยงาน ที่จะเสนอชื่อตอนไหนก็ได้ หรือแม้แต่ไม่เสนอก็ยังได้ เพราะไม่มีกฏหมายใดบังคับว่าต้องส่งชื่อ ความจริงเป็นเช่นนี้ละหรือ...

เหตุเกิดเมื่อตำแหน่งกรรมการสภาฯ จากผู้แทน กทม.ว่างลง

ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีการเปิดประเด็นในโซเชียลมีเดีย เรื่องการเสนอชื่อผู้แทนกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ตามมาตรา 14(3) แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีการตั้งข้อสังเกตไปในทำนองว่า เหตุใด สภาฯ จึงเร่งรัดให้...

ช้าก่อน ! หนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร

สภาเทคนิคการแพทย์ นำร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สาขาต่าง ๆ และหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. .... ออกเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พ.ค.61 เพื่อขอรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยกำหนดหมดเขตรับฟังความเห็นในวันที่...

ตรวจสอบผลงาน สภาเทคนิคการแพทย์ 1 ปี “สำเร็จ” หรือ “ล้มเหลว”

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีของคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ชุดปัจจุบัน โดยแยกออกเป็น 6 ด้านตามนโยบายที่เคยแถลงไว้เมื่อตอนเข้ารับตำแหน่ง คือ ด้านการบริหาร ด้านการประกอบวิชาชีพ ด้านวิชาการ ด้านมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการประชาสัมพันธ์...

เอา ทนพ./ทนพญ. ของฉันคืนมา

เหตุการณ์น่าจะจบลงด้วยดี ในเรื่องที่กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ชุดปี 2560-2563 ได้สร้างประวัติศาสตร์หลังจากเข้าทำงานไม่ถึงขวบปี แล้วมีสมาชิกขอใช้สิทธิและหน้าที่ตามมาตรา 12(2) ตาม พระราชบัญญัติ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2547 เรื่องการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ จาก ทนพ./ทนพญ....

ไหงเรื่องต่อใบอนุญาต สภาฯ ชุดปัจจุบันกลายเป็น “หมู่บ้านกระสุนตก”ไปได้

การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่กำลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ก่อให้เกิดความโกลาหนในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพ และเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อการดำเนินการของสภาเทคนิคการแพทย์อยู่มิใช่น้อย โดยเฉพาะเรื่องการส่งคืนใบอนุญาตฉบับเดิม และการส่งใบรับรองหน่วยคะแนน CMTE ทางไปรษณีย์ กลายเป็นประเด็นที่ถูกยกมาวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุด ว่าก่อให้เกิดความยุ่งยากและหวั่นเกรงว่าเอกสารสำคัญจะเกิดการสูญหาย ทั้งยังไม่สอดรับกับยุค 4.0 ที่ทุกอย่างสามารถกระทำผ่านระบบออนไลน์ได้หมดแล้ว ที่น่าตลกกว่านั้นก็คือ เอกสารบางอย่างก็ดาวน์โหลดมาจากฐานข้อมูลของสภาฯ...

คำถามที่ควรจะถามผู้สมัคร และผู้สมัครควรจะต้องตอบ

นับตั้งแต่คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ประกาศรายชื่อพร้อมหมายเลขของผู้สมัคร ว่ามี 2 คน คือ ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท หมายเลข 1 และ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ หมายเลข...

ส่องธรรมนูญสมาคมฯ เช็ควันเวลา กาบัตรเลือกนายกฯ

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ นี้ เราจะทราบกันว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ จะเป็นใครบ้าง หลังจากที่ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตามธรรมนูญข้อ...

ใครว่าเทคนิคการแพทย์ทำแต่งานแล็บ

เมื่อเอ่ยถึง “เทคนิคการแพทย์” แล้ว ภาพที่ปรากฎขึ้นในการรับรู้ของผู้คนส่วนใหญ่ก็คือ ภาพการทำงานตรวจวิเคราะห์สารต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้แพทย์นำผลการตรวจนี้ไปใช้ในการวินิจฉัยโรค ติดตามการรักษา พยากรณ์โรค และประเมินภาวะสุขภาพ ซึ่งเรียกภาพการทำงานแบบนี้ว่า “การบริการด้านเทคนิคการแพทย์”  การบริการด้านเทคนิคการแพทย์ของนักเทคนิคการแพทย์ จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้  ทักษะความชำนาญ...

เรื่องล่าสุด

MUST READ