จันทร์,10,ธันวาคม,2018

ทนพ.วิรัช พวงภู่ : นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น จากกลุ่ม รพศ./รพท.

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในคณะกรรมการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข และชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีมติมอบรางวัล “นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นจาก รพศ./รพท.” ให้แก่ ทนพ.วิรัช พวงภู่  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ...

ทิวาพร เงินใส : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ปี 2561

คณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในคณะกรรมการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข และชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้คัดเลือกบุคลากรต้นแบบและดีเด่น ประจำปี 2561 ใน 5 ประเภท คือ นักเทคนิคการแพทย์ต้นแบบ นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น...

เปิดธรรมนูญสมาคมฯ สำรวจ ไทม์ไลน์ (ว่าที่) นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ คนใหม่

การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ คนใหม่ วาระ พ.ศ.2561-2564  เมื่อวันที่ 22 พ.ค.61 และการรับรองผลการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.61 ยังไม่อาจนับหนึ่งเป็นวาระของนายกสมาคมฯ คนใหม่ได้ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็ดี การรับรองผลการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ที่กระทำไปแล้วก็ดี...

การส่งชื่อผู้แทน กทม.เป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เป็น “หน้าที่” ไม่ใช่ “สิทธิ”

บทความเรื่อง “เหตุเกิดเมื่อตำแหน่งกรรมการสภาฯ จากผู้แทน กทม.ว่างลง” ที่เผยแพร่ใน “เมดเทดทูเดย์” เมื่อหลายวันก่อน มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นว่า การเสนอชื่อดังกล่าว เป็น “สิทธิ”ของหน่วยงาน ที่จะเสนอชื่อตอนไหนก็ได้ หรือแม้แต่ไม่เสนอก็ยังได้ เพราะไม่มีกฏหมายใดบังคับว่าต้องส่งชื่อ ความจริงเป็นเช่นนี้ละหรือ...

เหตุเกิดเมื่อตำแหน่งกรรมการสภาฯ จากผู้แทน กทม.ว่างลง

ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีการเปิดประเด็นในโซเชียลมีเดีย เรื่องการเสนอชื่อผู้แทนกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ตามมาตรา 14(3) แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีการตั้งข้อสังเกตไปในทำนองว่า เหตุใด สภาฯ จึงเร่งรัดให้...

ช้าก่อน ! หนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร

สภาเทคนิคการแพทย์ นำร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สาขาต่าง ๆ และหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. .... ออกเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พ.ค.61 เพื่อขอรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยกำหนดหมดเขตรับฟังความเห็นในวันที่...

เปิดใจ “รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ” ในวันอำลา CMTE

นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา ต้องถือว่าเป็นอดีตไปแล้วอย่างสมบูรณ์ สำหรับตำแหน่ง “ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง สภาเทคนิคการแพทย์” ของ รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ ที่ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกต่อ รศ.ยุพา...

เปิดปูม ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ คนใหม่

การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ คนใหม่ ที่ห้องเบญจมาศ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ เมื่อวานนี้ (22 พ.ค.) ปรากฏผลอย่างไม่เป็นทางการที่รับทราบกันโดยทั่วไปว่า ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ผู้สมัครหมายเลข 1 เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ...

ตรวจสอบผลงาน สภาเทคนิคการแพทย์ 1 ปี “สำเร็จ” หรือ “ล้มเหลว”

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีของคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ชุดปัจจุบัน โดยแยกออกเป็น 6 ด้านตามนโยบายที่เคยแถลงไว้เมื่อตอนเข้ารับตำแหน่ง คือ ด้านการบริหาร ด้านการประกอบวิชาชีพ ด้านวิชาการ ด้านมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการประชาสัมพันธ์...

เอา ทนพ./ทนพญ. ของฉันคืนมา

เหตุการณ์น่าจะจบลงด้วยดี ในเรื่องที่กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ชุดปี 2560-2563 ได้สร้างประวัติศาสตร์หลังจากเข้าทำงานไม่ถึงขวบปี แล้วมีสมาชิกขอใช้สิทธิและหน้าที่ตามมาตรา 12(2) ตาม พระราชบัญญัติ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2547 เรื่องการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ จาก ทนพ./ทนพญ....

เรื่องล่าสุด

MUST READ