ผู้ที่ไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ แจ้งขอรับบัตรใหม่ ภายใน 20-31 มี.ค.นี้

0
62

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วาระ 2561-2564 ออกประกาศฉบับที่ 5/2561 เรื่อง การดำเนินการของสมาชิกสมาคมฯ ที่ไม่ได้รับเอกสารลงคะแนนเลือกตั้ง มีใจความโดยสรุปว่า

ตามที่คณะกรรมการฯได้จัดส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯให้กับสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปแล้วนั้น มีผู้ที่ไมได้รับเอกสารบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง โดยบัตรบางส่วนส่งกลับคืนมายังที่ทำการสมาคมฯ

คณะกรรมการฯ จึงขอให้สมาชิกที่มีความประสงค์ขอรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่ไม่ได้รับ ได้จัดทำบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ฉบับใหม่ แทนฉบับเดิมที่ไม่ได้รับ โดยระบุชื่อ-สกุล เลขที่สมาชิกสมาคมฯ และแนบสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ ส่งมาที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่ 6 ซ.รามอินทรา 52/1 ถ.รามอินทรา แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 หรือทางอีเมล์ ranaporn.pra@gmail.com หรือทางไลน์ Line ID: pou_pee16 ภายในวันที่ 20-31 มีนาคม 2561

โดยคณะกรรมการเลือกตั้งจะดำเนินการจัดส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิมให้ ภายในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 ทั้งนี้ สมาชิกสามารถติดตามการดำเนินการได้ที่นางรณพร ประสงค์สุข โทร 0-2948-5757 , 088-6811581

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1641672372579992&id=121179724629272

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here