กำหนดแล้ว กาบัตรเลือกนายกสมาคมฯ 1 มีค.-1 พค.

0
76

คณะกรรมการฯส่งบัตรเลือกตั้งให้สมาชิก 1 มีค. และให้ลงคะแนนภายใน 1 พค.ส่งทางไปรษณีย์ไปยัง ปณ.8 เชียงใหม่ นับคะแนน 22 พค.ในงานประชุมวิชาการที่เชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2561 คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วาระ 2561-2564  ซึ่งมี รศ.พรรณี พิเดช เป็นประธาน ได้ออกประกาศฉบับที่ 3/2561 เรื่อง กำหนดวิธีการเลือกตั้ง และวันเลือกตั้ง เผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ

ประกาศฉบับดังกล่าว กำหนดวิธีการเลือกตั้งว่า  คณะกรรมการ ฯ จะจัดส่งบัตรเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ ฯ วาระ 2561-2564 ให้สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และกำหนดให้สมาชิกส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ไปยังตู้ ปณ 8 เชียงใหม่ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น.

ประกาศฉบับนี้ ยังระบุด้วยว่าการนับคะแนนเลือกตั้ง กำหนดวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ในงานประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ ฯ ปี 2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ฯ เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here