สภาเทคนิคการแพทย์ สนับสนุนการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ

0
41

เมื่อวันที่ 29 มค. ที่ผ่านมา ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ พ.ศ.2561-2564  ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท หมายเลข 1 ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ หมายเลข 2 ในเว็บไซต์สภาฯ พร้อมข้อความว่า สภาเทคนิคการแพทย์สนับสนุนการเลือกตั้ง นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ และเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ ร่วมเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมฯ” ได้ตามวัน เวลา และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ ได้ประกาศกำหนด โดยตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.amtt.org/content/view/50

พร้อมกันนี้ ยังได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2512 ความว่า “….ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้…” ซึ่งปรากฏอยู่ในภาพการ์ตูนของชัย ราชวัตร มาเผยแพร่ด้วย

ที่มา : สภาเทคนิคการแพทย์
       
       

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here