“สมบูรณ์” ถาม หนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกสภาฯ เอาไปใช้ประโยชน์อะไร

1
684

“สมบูรณ์ หนูไข่” งง สภาเทคนิคการแพทย์เรียกเก็บค่าออกหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกสภาฯ สงสัย ที่ผ่านมาไม่เคยมี ก็ใช้สิทธิการเป็นสมาชิกสภาฯได้ ระบุมีบัตรสมาชิกแล้ว จะยังไม่ขอหนังสือสำคัญฯ ชี้ไม่น่าจะเป็นเหตุให้ต่ออายุไม่ได้ เพราะไม่ใช่หลักฐานที่จะใช้ประกอบการต่ออายุใบอนุญาต 

เมื่อวันที่ 18 เม.ย.61 ที่ผ่านมา เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ออกคำแจ้งเตือนเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตและเรื่องการเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ โดยระบุว่าสมาชิกที่ต่ออายุใบอนุญาต รอบ ท.น.1-13500 ให้ดำเนินการ 2 เรื่อง คือ (1) เรื่องสมาชิก เนื่องจากผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว เป็นสมาชิกสภาฯ ตั้งแต่มี พ.ร.บ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 แล้ว ต้องได้รับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกและบัตรสมาชิก จึงขอให้ส่งเอกสารมาพร้อมการต่ออายุใบอนุญาต โดย ท.น.1-6944 เป็นไปตามมาตรา 55

(2) เรื่องต่ออายุใบอนุญาตจะต้องกระทำให้ถูกต้องตามข้อบังคับ มีข้อพึงระวัง ประกอบด้วย รูปที่ต้องส่งจำนวนรวม 5 ภาพ (สมาชิกติดในแบบสทนพ.21 จำนวน 1 ภาพ, สภาฯ จะใช้ติดใบประกอบฯ 1 ภาพ หนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก 1 ภาพ ส่งกลับให้สมาชิก และใช้เป็นภาพสำรอง 2 ภาพ)  และสมาชิกเลขที่ ท.น. 1-13500 ต้องส่งใบประกอบตัวจริงทุกคน พร้อมเขียนรายละเอียดในแบบฟอร์ม สทนพ.21 (ต่ออายุ) และส่งมาพร้อมเอกสารอื่นๆ มาที่สภาฯ

ทั้งนี้ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมรวมต่ออายุฯ 1,150 บาท แยกเป็นค่าต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 1,000 บาท, ค่าธรรมเนียม 100 บาท (ค่าหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก สำหรับสมาชิกตามมาตรา 55  ท.น.1-6944  และเป็นค่าบัตรสมาชิก สำหรับสมาชิก ท.น.6945 เป็นต้นไป) และค่าจัดส่ง EMS จำนวน 50 บาท ส่วนค่าบัตรสมาชิกไม่คิดค่าธรรมเนียมครั้งแรก สำหรับสมาชิกตามมาตรา 55 (ท.น.1-6944) ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดทำใบแจ้งชำระเงิน (Invoice) ที่มีวันหมดอายุ สามารถชำระผ่าน internet banking scan bar code หรือใช้ผ่าน QR Code ที่ปรากฎในระบบได้

ส่วนกรณีการแก้ไขชื่อ-นามสกุล เป็นไปได้ให้ทำก่อนการต่ออายุใบอนุญาต มีค่าธรรมเนียม จำนวน 100 บาท ดำเนินการตาม http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=34  และคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=272

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์

ด้าน ทนพ.สมบูรณ์ หนูไข่ ตั้งข้องสังเกตเรื่องดังกล่าวว่า หนังสือสำคัญ การเป็นสมาชิก จำเป็นต้องมีหรือไม่ หลายคนคงงง หนังสือนี้คืออะไร ตามข้อบังคับ ว่าด้วยการเป็นสมาชิกของสภาเทคนิคการแพทย์ หมวด 2 ข้อที่แปด กล่าวว่า เมื่อคณะกรรมการสภาอนุมัติการเป็นสมาชิกแล้ว ให้เลขาธิการ ออกหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกให้แก่บุคคลนั้น แต่สมาชิกที่ว่านั้นเป็นสมาชิกที่เพิ่งสมัครใหม่และมีคุณสมบัติตามมาตรา 11 แห่ง พรบ. เทคนิคการแพทย์ ส่วน กลุ่ม ทนพ. ที่ได้ใบประกอบโรคศิลป์ นั้น จะเป็นสมาชิกตามบทเฉพาะการ มาตรา 55 และใน ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสมาชิก หมวด 2 ข้อ 9 เขียนไว้ว่า ให้ยื่นคำร้องตามแบบ สทนพ. 3 ต่อเลขาธิการ เพื่อให้ได้หนังสือนี้แปลว่า ถ้าไม่ยื่น ก็ไม่ได้หนังสือรับรองนี้

“ปัญหามันอยู่ที่ว่า หนังสือรับรองนี้เอามาทำอะไร เท่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2547 เทคนิคการแพทย์ทั้งหลายยังไม่มีหนังสือรับรองนี้ ก็ไม่เห็นเป็นไร ก็ยังคงใช้สิทธิการเป็นสมาชิกสภาฯ ได้ เลือกตั้งได้ แต่ทำไม จู่ๆ ทำไม สภาฯ มาบังคับบอกว่า นักเทคนิคการแพทย์ ท.น. 1-6499 ต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท เพื่อให้สภาฯ ออกหนังสือนี้ โดยที่ยังไม่มีวาระในการใช้หนังสือนี้เลย คำถามต่อมาคือ ไม่เอาได้ไหม ในความเห็นส่วนตัวผม ไม่เอาก็ไม่น่าจะเป็นเหตุให้สภาฯ ไม่ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพให้ เนื่องจากไม่ใช่หลักฐานในการต่อใบประกอบ และเอามาก็ไม่รู้จะใช้ทำอะไร ไว้มีเหตุให้ใช้ค่อยขอ ดังนั้นการต่ออายุในรอบนี้ ผมคงไม่ขอ และบัตรสมาชิกผมก็หมดอายุปี 66 ก็เลยไม่ต้องทำใหม่ สรุป รอบนี้ผมคงจ่ายเงิน แค่ 1000 บาทสำหรับค่าธรรมเนียมต่ออายุ ส่วนค่าส่งไปรษณีย์ ก็คงไม่เสีย เพราะจะไปรับด้วยตนเองเมื่อสภาฯ ทำเสร็จ ใครจะทำแบบผมก็ได้นะครับ ไม่มีลิขสิทธิ์” ทนพ.สมบูรณ์กล่าว

1 ความคิดเห็น

  1. เอาเงินไปทำอะไร
    แล้วรูปเอาไปสำรองเพื่ออะไร เกิดมาสมัครอะไรเขาก็เรียกที่ต้องการใช้
    แสดงถึงความด้อยความสามารถ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here