สภาเทคนิคการแพทย์ พร้อมแล้วงาน LA Forum 2018

0
55

สืบเนื่องจากการจัดประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่พ.ศ.2555 ซึ่งได้รับผลสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริการของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทยท์ทั่วประเทศ เพื่อให้คุณภาพมีการธำรงอยู่และขยายวงกว้างมากขึ้น ในปี 2561 สภาเทคนิคการแพทย์จึงไดจัดการประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการระดับชาติ (Thailand LA forum 2018) ครั้งที่ 7  ด้วยแนวคิด “ห้องปฏิบัติการคุณภาพคู่คุณธรรม” (Quality laboratory with moral) ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน ศกนี้  ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ในงานนอกจากจะมีการประกาศผลและมอบรางวัล MT Best Practice Award 2018 แล้ว ยังมีการบรรยายทางวิชาการที่น่าสนใจหลายรายการ อาทิ “คุณภาพคู่คุณธรรมในงานเทคนิคการแพทย์” โดย นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, “ทำงานเป็นทีมด้วยใจเป็นธรรม” โดย คุณดุ๊ก ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, “ทักษะการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ” โดย อ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ มหาวิทยาลัยรังสิต, “เทคนิคการให้คำปรึกษา : ทักษะสำคัญของนักวิชาชีพ” โดย น.อ.หญิง พรทิพย์ อินทรวิเชียร รพ.ทหารเรือกรุงเทพ, “กรณีศึกษาการดำเนินการด้านจรรยาบรรณกลุ่มแรกของสภาเทคนิคการแพทย์” โดย ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์, “การปกป้องข้อมูลผู้ป่วย (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีนาคม2561)” โดย ทนพ.ไพบูลย์ รัตนชัยพรพันธ์ รพ.เลิดสิน และ ทนพญ.สมจิตร จินาภักดิ์ รพ.รามคำแหง, “การประเมินบุคลากรเชิงวิชาชีพเพื่อกำหนด Training need” โดย ทนพญ.สุพรรณี อัครเอกฒาลิน รพ.เครือพญาไท-เปาโล และ ทนพ.สงกรานต์ หมอกเมือง รพ.แม่ทา ลำพูน และ “Perfect Communication for Hapiness and Success” โดย คุณดาว อภิสรา เกิดชูชื่น ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ไทยทีวีช่อง 3 เป็นต้น

นอกจากนี้ สภาฯ ยังจัดงานเลี้ยงรับรองและร่วมแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลต่างๆ ในคืนวันที่ 25 พ.ย.61 โดยมีนักร้องรับเชิญ ซึ่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์ มาร่วมขับกล่อม และสร้างสีสันในงานด้วย อาทิ “น้องออย-บวรพจน์” จากบริษัทอุบล เซ็นทรัลแล็บ จ.อุบลราชธานี “น้องหมวย-สุรีย์ภรณ์” นักเทคนิคการแพทย์ สคร.ที่ 5 ราชบุรี “น้องเก้ง-มข.” “น้องน้ำค้าง-ชไมพร” เทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จ.สกลนคร รวมทั้ง มีการจัดทำเสื้อสีประจำวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มาจำหน่ายให้กับเทคนิคการแพทย์ที่ไปร่วมงานด้วย ซึ่งการเตรียมงานทั้งหมดมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here