เผย 8.5 พัน ทนพ. มีคะแนน CMTE ครบตามเกณฑ์ต่อใบอนุญาตปี 61 แล้ว

0
391

สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดให้สมาชิกตรวจสอบว่ามีคะแนนครบตามเกณฑ์ที่จะใช้ต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่ ผู้ที่มีคะแนนสะสมยังไม่ครบ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม CMTE online ได้ ขณะนี้มีบทความและแบบทดสอบออนไลน์ที่มีหน่วยคะแนนรวมกันมากกว่า 50 คะแนนแล้ว

เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ ว่า ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 มีสมาชิกที่มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องครบสำหรับต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (50คะแนน ขึ้นไป) รอบ 15 ตุลาคม 2561 จำนวน 8,422 คน และรอบเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561  จำนวน 72 คน รวมทั้งสิ้น 8,494 คน โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบว่าตนมีคะแนนสะสมครบตามเกณฑ์ที่จะใช้ต่อใบอนุญาตในปี 2561 นี้แล้วหรือไม่ ได้ที่ http://www.mtc.or.th/news_show1.php?news_id=261

สำหรับผู้ที่มีคะแนนสะสมยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่จะใช้ต่อใบอนุญาต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมประเภทเพิ่มพูนความรู้ โดยศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อชุดมาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (CMTE online) ได้ ขณะนี้มีบทความและแบบทดสอบออนไลน์ที่มีหน่วยคะแนนรวมกันมากกว่า 50 คะแนนแล้ว ซึ่งสมาชิกสามารถใช้หน่วยคะแนนสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการกำหนดขั้นสูงของหน่วยคะแนน โดยสามารถ Log in เข้าสู่ระบบการเก็บสะสมคะแนนได้ที่ http://www.mtc.or.th/login_user.php

อนึ่ง สมาชิกที่ได้ยื่นขอมีบัตรสมาชิกสภาฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการเรื่องบัตรสมาชิกได้ ที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here