ผลงานวิชาการของ ทนพ.กทม.ที่ขอประเมินตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

0
80

ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ตําแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) สังกัดกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามลิงก์

http://203.155.220.238/csc/index.php/project/98-hrmanagement/2012-09-03-04-51-63/academic-paper/1-5/193-2012-10-17-09-12-63

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here