0
52

“พวกเราชาวเทคนิคการแพทย์ ทั้งหลาย บางท่าน อาจไม่ทราบความจริงว่า เราได้ต่อสู้ทุกวิถีทาง โดยเฉพาะท่านอดีตคณบดีฯ (ศ.นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์) ได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งบุกเบิก ต่อสู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ จนกระทั่งพวกเราได้มีวันนี้ และหวังว่าท่านทั้งหลาย คงจะต้องต่อสู้กันต่อไป ด้วยความพากเพียร เพื่อให้วิชาชีพ ของพวกท่านทั้งหลาย ได้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง”

ศ.นพ.เชวง เดชะไกศยะ (หนึ่งในผู้วางรากฐานวิชาชีพ)

(ตัดตอนจากบทความเรื่อง “30 ปีของเทคนิคการแพทย์” อนุสรณ์ครบรอบ 30 คณะเทคนิคการแพทย์ มหิดล)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here