0
48

ชนะความโกรธ และมานะละความเกียจคร้านทุกชนิด
ไม่ติดอยู่กับอุปาทานแล้ว
ย่อมคลาดแคล้วจากทุกข์ทั้งปวง

ประสิทธิ์ ชนะรัตน์  6 ตค.60 

ที่มา : FB Prasit Chanarat

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here