0
46

รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์

21 สิงหาคม 2560 

ที่มา : สไลด์ประกอบคำบรรยายเรื่อง “บทบาทสภาเทคนิคการแพทย์ต่อการประกอบวิชาชีพ” งานประชุมวิชาการชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ จ.เชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here