วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ควรมีบทบาทต่อสังคมอย่างไร สภาฯ สำรวจความเห็น

0
151

สภาเทคนิคการแพทย์ สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ อีก 10 ปีข้างหน้า วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ควรมีบทบาทต่อสังคมอย่างไร จะต้องมีการพัฒนาในด้านใดบ้าง จุดแข็งและ/หรือโอกาสปัญหา และ/หรืออุปสรรคของวิชาชีพคืออะไร

เมื่อวานนี (18 พ.ย.) มีผู้ส่งข้อความผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ไปยังกลุ่มเทคนิคการแพทย์ต่าง ระบุข้อความ ด้วยคณะอนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ2561-2563 มีความประสงค์สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในประเด็นต่างๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลวางยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ จึงขอความร่วมมือในการให้ความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามนี้ โปรดตอบกลับภายใน 30 พฤศจิกายน 2560 ด้วย ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าว ได้ลงชื่อ รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2561-2563

สำหรับ คำถามในแบบสำรวจความคิดเห็นดังกล่าว เป็นการสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในประเด็นที่ว่า อีก 10 ปีข้างหน้า วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ควรมีบทบาทต่อสังคมอย่างไร จะต้องมีการพัฒนาในด้านใดบ้าง จุดแข็ง และ/หรือ โอกาสของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในปัจจุบัน ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายในอีก 10 ปีข้างหน้าคืออะไร รวมทั้งปัญหา และ/หรือ อุปสรรค สำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในปัจจุบัน คืออะไร ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการประกอบวิชาชีพ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงด้านอื่นๆ

โดยนักเทคนิคการแพทย์ สามารถเข้าแสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจดังกล่าวได้ที่ q-r.to/bapELX 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here