0
41

ที่ใดมีแสงตะวัน ที่นั่นย่อมมีคนมีปัญญา
ที่ใดมีคนมีปัญญา ที่นั่นมีความเจริญรุ่งเรือง

ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ 4 ตุลาคม 2560

ที่มา : FB  Prasit Chanarat

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here