ประเด็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสภาเทคนิคการแพทย์ กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

0
36

รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และคณะกรรมการบริหารสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือ ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ สภาเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุม 722 อาคาร 14 ชั้น 7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อ 30 เม.ย.61 โดยมี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานการประชุม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างองค์กรทั้งสอง

การประชุมครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของสภาวิชาชีพกับการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้น ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 26 ซึ่งนายกสภาฯ ได้เข้าร่วมเสวนาด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here