สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดรับเอกสารต่อใบอนุญาตเสาร์-อาทิตย์ 13-14 ตค.เป็นกรณีพิเศษ

0
162

สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดบริการรับเอกสารต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในวันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคมนี้ เวลา 9.00 – 16.00 น เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิก ที่จะต้องยื่นเอกสารต่ออายุให้ทันในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 

ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวถึงเรื่องการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เลขที่ ทน.1-13500 ซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะหมดอายุในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2556 ว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ ที่จะต้องยื่นเอกสารต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 1  ได้ทันในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ จึงเปิดบริการรับเอกสาร ณ ที่ทำการสภา ชั้น 2  ตึกวิศวกรรมการแพทย์ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 13 และ 14 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ในระหว่างเวลา  9.00 – 16.00 น  โดยผู้ประกอบวิชาชีพสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือให้ผู้บริการส่งเอกสารดำเนินการแทนได้ โดยระบุเบอร์โทร ติดต่อสำนักงาน  092-849-8510 และ 02-580-0229 ทั้งนี้ เนื่องจากวันดังกล่าว เป็นวันหยุดราชการ ผู้มาติดต่อสามารถเข้ากระทรวงสาธารณสุขได้ทางเดียว คือประตูด้านถนนงามวงศ์วาน ซอยงามวงศ์วาน 2 (อัคนี) เท่านั้น

ก่อนหน้านี้ เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ออกคำชี้แจง กรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพบางราย ต้องใช้ใบอนุญาตที่ต่ออายุแล้วในการแจ้ง หน่วยงานเพื่อขอรับเงิน พ.ต.ส. หรือขอรับเงินค่าตอบแทนผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์กับหน่วยงาน หรือเพื่อการใช้งานอื่นๆ แต่สำนักงานเลขาธิการสภายังไม่ได้จัดส่งใบอนุญาตที่ต่ออายุแล้วฉบับจริงให้ ว่าสำนักงานเลขาธิการสภา ได้จัดทำหนังสือตอบรับการต่ออายุของผู้ยื่นต่อใบอนุญาตแล้ว  โดยสามารถเข้าระบบ log in ด้วยตัวเอง ที่ http://www.mtc.or.th เลือกเมนู  ตรวจสอบคะแนน CMTE  / ต่ออายุ / พิมพ์หนังสือแจ้งการต่ออายุ เพื่อพิมพ์หนังสือตอบรับไปแสดงกับหน่วยงานของตนเอง  ส่วนผู้ที่ยื่นเอกสารมาตั้งแต่ 21  สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป จะมีอีเมล์ ส่งหนังสือรับรองการต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 1 ไปที่อีเมล์ของผู้ส่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตได้

อนึ่ง เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ระบุว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเลขที่ ทน.1-13500 ซึ่งใบอนุญาตจะหมดอายุลงพร้อมกันในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 มีผู้ยื่นเอกสารขอต่อใบอนุญาตแล้ว จำนวน 4,849 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ยื่นเอกสารไม่ครบจำนวน 117 ราย สภาเทคนิคการแพทย์ได้ดำเนินการต่ออายุและส่งใบอนุญาตกลับคืนแล้วจำนวน 496 ราย

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here