ข้อเสนอสภาเทคนิคการแพทย์ สนับสนุนยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ กสธ.

0
29

รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ ทนพญ.สมพิศ ปินะเก   อุปนายกฯ เข้าร่วมประชุมแผนกำลังคน และหารือความร่วมมือ ระหว่าง สภาวิชาชีพด้านสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมประยูรภมรมนตรี ชั้น 3 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ 30 เม.ย.61 โดยมี นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธาน และได้นำเสนอข้อเสนอความร่วมมือระหว่างสภาเทคนิคการแพทย์ กับ กระทรวงสาธารณสุข    เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 4 ด้านของ กระทรวงสาธารณสุข

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here