ตะลึง ! รพ.รัฐ รับสมัครเทคนิคการแพทย์ลูกจ้างรายวัน

0
137

ทนพ.พ้อ ถูกลดความสำคัญเหลือเพียงลูกจ้างรายวัน รพ.รัฐ ประกาศรับสมัครเทคนิคการแพทย์ลูกจ้างรายวันแก้ปัญหาคนไม่พอทำงาน วันละ 690 บาท เหตุ สป.ขอระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)และเงินรายได้สถานศึกษาทุกตำแหน่ง  

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.61 มีประกาศรับสมัครเทคนิคการแพทย์ รายวัน 5 ตำแหน่ง ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในภาคกลาง เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยกำหนดอัตราค่าจ้างวันละ 690 บาท และจะถูกปรับเป็นรายเดือนเมื่อกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้มีการจ้างแบบรายเดือนในภายหลัง ซึ่งมีนักเทคนิคการแพทย์เข้ามาแสดงความเห็นต่อประเด็นนี้หลายคน ส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดอาชีพนักเทคนิคการแพทย์ จึงเป็นได้เพียงลูกจ้างรายวัน ดูเหมือนจะมีความสำคัญน้อยลงไปทุกๆวัน

“ถ้าไม่ได้ตำแหน่ง ก็ควรให้ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่คุ้มค่า เช่น ได้ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าสนับสนุนอื่นๆ เพื่อรักษาคนไว้ รวมทั้งรักษาสภาพจิตใจคนทำงาน” นักเทคนิคการแพทย์รายหนึ่งแสดงความเห็น ขณะที่บางคนได้ตั้งคำถามว่า นักเทคนิคการแพทย์ยังมีความจำเป็นต่อโรงพยาบาลของรัฐอยู่หรือไม่ ทำไมตำแหน่งและโอกาสในการบรรจุถึงน้อย ทั้งที่ปริมาณงานมาก

“สิ่งที่น่าคิดคือความเหลื่อมล้ำทางวิชาชีพ ทำไมบางวิชาชีพเรียนจบแล้วบรรจุให้เลย แล้วทำไมบางวิชาชีพถึงตกต่ำถึงขั้นจ้างได้แค่รายวัน นี่คือการบ้านที่ผู้ใหญ่ในสภาเทคนิคการแพทย์และสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯต้องคิด” นักเทคนิคการแพทย์อีกรายแสดงความเห็น

ต่อมา ผู้ที่นำประกาศรับสมัครงานมาเผยแพร่ ได้อธิบายเหตุผลของการประกาศรับสมัครเทคนิคการแพทย์เป็นลูกจ้างรายวันว่า โรงพยาบาลไม่มีคนทำงาน จึงจำเป็นต้องจ้างคนมาช่วยทำงานเป็นรายวันเพื่อแก้ปัญหาไปก่อน และยังไม่ทราบจะสามารถจ้างแบบรายเดือนได้เมื่อไร เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงยังไม่ให้มีการจ้างแบบรายเดือน

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) มีหนังสือที่ สธ.0208.04 ว. 463 ลงวันที่ 19 ก.ค.61 แจ้งไปยังผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1-12 และผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ว่า  สป.ขอระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) และเงินรายได้สถานศึกษา ทุกตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.61 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง     เนื่องจากต้องเตรียมข้อมูล ขอความเห็นชอบกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับกรอบการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2562

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here