“ดร.สลักจิต” ได้รับคัดเลือกเป็นนักเทคนิคการแพทย์ต้นแบบ อีก 3 ทนพ. 1 จพว. รับรางวัลดีเด่น สธ.

0
352

“เยาวมาลย์ สุติวิจิตร-วิรัช พวงภู่-วสุอนันต์ ทองดี”  ได้รับคัดเลือกเป็นนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ปี 2561  ส่วน“ทิวาพร เงินใส” ได้รับคัดเลือกเป็น จพว.ดีเด่น

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในคณะกรรมการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข และชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรต้นแบบและดีเด่น ประจำปี 2561 ใน 5 ประเภท คือ นักเทคนิคการแพทย์ต้นแบบ นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น จากกรมวิชาการ, นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น จากรพศ/รพท. นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นจากรพช. และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น

ผลการพิจารณา ปรากฎว่า (1) นักเทคนิคการแพทย์ต้นแบบ ได้แก่ ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท สำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข  (2) นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น จากกรมวิชาการ ได้แก่ นางสาวเยาวมาลย์ สุติวิจิตร จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา (3) นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น จากรพศ/รพท. ได้แก่ นายวิรัช พวงภู่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (4) นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นจาก รพช.ได้แก่ ส.อ.วสุอนันต์ ทองดี รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  และ (5) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ได้แก่ นางทิวาพร เงินใส โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว จะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2561 วันที่ 2 ส.ค.2561 ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอน คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี

ด้าน ส.อ.วสุอนันต์ ทองดี ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว ภายหลังรับทราบผลการพิจารณาเมื่อตอนค่ำวานนี้ว่า กราบขอบพระคุณพระคุณพ่อพระคุณแม่ พระคุณครู-อาจารย์ ผู้มีพระคุณ พี่ เพื่อน และน้องๆ ที่ให้โอกาสและคุณค่าจากการปฏิบัติงานกับอาชีพที่มีเกียรติที่สุดที่ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ที่สามารถจับตัองได้ถึงระดับโมเลกุล และรับรู้ถึงสถานะสุขภาพเริ่มต้นก่อนที่จะป้องกัน ส่งเสริม รักษา และฟื้นฟู ถ้าประชาชนและทีมสุขภาพเข้าถึงจุดนี้ประชาชนจะดูแลสุขภาพตัวเอง ด้วยตัวเองอย่างแน่นอน ไม่ต้องไปลงทุนมากมายดังที่ผ่านมาครับ วิชาชีพที่มีเกียรตินี้คือ เทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศครับผม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here