เปิดโผ (ว่าที่) คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ชุดใหม่

0
710

“รศ.พรรณี-จริยา” นั่งอุปนายก “สุธาทิพย์ อนันต์” เลขาธิการ “ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ” วิชาการ “ดร.จารุริน วณีสอน” วิเทศสัมพันธ์ “หมอแล็บแพนด้า-ภาคภูมิ เดชหัสดิน” ประชาสัมพันธ์

ภายหลังการประชุมส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2558-2561 ที่พ้นวาระลง กับคณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2561-2564 ชุดใหม่ ณ ห้องประชุม อาคารที่ทำการสมาคมฯ เมื่อวานนี้ (4 ส.ค.61) มีรายงานข่าวว่า ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท  นายกสมาคมฯ คนใหม่ ได้จัดวางตัวบุคคลเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อขอจดทะเบียนต่อทางราชการแล้ว ดังนี้

 1. ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมฯ
 2. ทนพญ สุจิตรา มานะกุล ที่ปรึกษา
 3. รศ.ทนพญ พรรณี พิเดช อุปนายกฯ1
 4. ทนพญ.จริยา ผดุงพัฒโนดม อุปนายกฯ2
 5. ทนพญ.อุมาพร ทรัพย์เจริญ การเงินและบัญชี
 6. ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ วิชาการและบรรณาธิการวารสาร
 7. ทนพญ.เทียมจันทร์ เกี่ยวการค้า นายทะเบียน
 8. ดร.ทนพญ.จารุริน วณีสอน วิเทศสัมพันธ์
 9. ดร.ทนพ.มณี เตชวิริยะ สวัสดิการ
 10. ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน ประชาสัมพันธ์
 11. พล.ต.ต.หญิง ทนพญ.อัจฉรมนต์ บูรณสมภพ  กรรมการกลาง
 12. ทนพ.สุรศักดิ์ มาพฤกษา กรรมการกลาง
 13. ทนพญ.จุไรรัตน์ รัตนเลิศนาวี กรรมการกลาง
 14. ทนพ.นิทัศน์ น้อยจันอัด กรรมการกลาง
 15. ดร.ทนพ.ทรงราชย์ ไชยญาติ กรรมการกลาง
 16. ทนพญ.สุธาทิพย์ อนันต์ เลขาธิการ

นอกจากนี้ มีรายงานข่าวด้วยว่า มีการทาบทามเชิญ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ อดีตนายกสมาคมฯ ให้มาเป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ ด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการยืนยันจาก รศ.ดร.รัชนา ซึ่งเมื่อได้รับการยืนยันแล้ว จะมีการนำรายชื่อทั้งหมด ยื่นจดทะเบียนต่อทางราชการอย่างเป็นทางการต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here