เทคนิคการแพทย์แห่งปี ๒๕๖๐

0
212

ในรอบปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เทคนิคการแพทย์ที่มีบทบาทโดดเด่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ชื่นชมและยอมรับของเพื่อนร่วมวิชาชีพ คงไม่มีใครเกิน “นิทัศน์ น้อยจันอัด”แห่ง รพช.หนองหาน จ.อุดรธานี ประธานชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทยไปได้ จึงไม่แปลกใจเลยที่เมื่อ “เมดเทคทูเดย์” ตั้งประเด็นขึ้นว่า เทคนิคการแพทย์แห่งปี ๒๕๖๐ คือใคร คำตอบจากเกือบจะทุกคำตอบจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขณะที่ทีมงาน “เมดเทคทูเดย์”ที่เกาะติดสถานการณ์วิชาชีพมาทั้งปี ก็มีความเห็นไม่แตกต่างกัน

บทบาทของ “นิทัศน์” ที่โดดเด่นที่สุด ก็คือ การเป็นแกนนำเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเทคนิคการแพทย์เป็นข้าราชการ การขอปรับตำแหน่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์ ของเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จบปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ รวมถึงสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เทคนิคการแพทย์พึงมีพึงได้  “นิทัศน์” จึง “เป็นพี่ที่ดูแลน้องๆดีมาก” อย่างที่ใครหลายๆ คนรู้สึกและสัมผัสได้

นอกจากนี้ “นิทัศน์” ยังมีบทบาทสำคัญในเรื่องการสร้างเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และปฏิบัติงานในเชิงรุกมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง รพ.สต.ติดดาว ส่งผลให้เทคนิคการแพทย์เข้าไปมีบทบาทในระบบการแพทย์ปฐมภูมิมากขึ้น จะเห็นได้ว่าตลอดปี ๒๕๖๐ “นิทัศน์” ได้ลงไปคลุกคลีกับ รพ.สต.ต่างๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ยังไม่นับรวมบทบาทเด่นในการเสนอแนะแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพ ที่เสนอผ่านคณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดต่างๆ อันเป็นข้อบ่งชี้ถึงการมีวิสัยทัศน์ ทุ่มเทและอุทิศตนให้กับวิชาชีพนี้อย่างแท้จริง

จึงเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงแล้ว ที่ “นิทัศน์ น้อยจันอัด” จะได้รับการประกาศชื่อให้เป็น “นักเทคนิคการแพทย์แห่งปี ๒๕๖๐” และสมควรถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของผู้คน

นอกเหนือจาก “นิทัศน์” แล้ว เทคนิคการแพทย์ที่มีบทบาทเด่นในรอบปี ๒๕๖๐ ที่น่าจับตามองก็คือ “ทรงราชย์ ไชยญาติ” แห่ง รพช.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และ “วสุอนันต์ ทองดี” แห่ง รพร.ปัว จ.น่าน ซึ่ง “ทรงราชย์” มีบทบาทเด่นในเรื่องการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ “วสุอนันต์” มีบทบาทเด่นในเรื่องการต่อยยอดงานวิจัยไปสู่นวัตกรรม เพื่อการประเมินภาวะสุขภาพของประชาชน

อย่างไรก็ตาม อาจจะยังมีเทคนิคการแพทย์อีกหลายคน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนต่างๆ ของประเทศ ที่มีผลงานเด่น เพียงแต่ยังไม่เป็นที่รับรู้กันอย่างแพร่หลาย เพราะไม่ปรากฎข่าวในสื่อ ในปี ๒๕๖๑ นี้ จึงควรต้องช่วยกันสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ข่าวสาร และผลงานของนักเทคนิคการแพทย์ในภาคส่วนต่างๆ ให้สังคมรับรู้มากขึ้น  เพื่อที่เพื่อนร่วมวิชาชีพและสังคมจะได้ทราบว่า ยังมีเทคนิคการแพทย์ที่ทุ่มเท อุทิศตน ให้กับงานในวิชาชีพ มีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์อยู่ตรงส่วนใดของประเทศบ้าง

ซึ่ง “เมดเทคทูเดย์”พร้อมจะเป็นสื่อกลางนำเรื่องเหล่านั้นมาเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างเต็มที่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here