เดินหน้างานวิจัย !! ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจับมือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนางานวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์

0
151

วันที่ 17 ต.ค. 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาตนและนายแพทย์ ดร.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อร่วมมือพัฒนาวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร นักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และนายแพทย์ สมชาย แสงกิจพร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ชั้น 19กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและนักวิจัย โดยการพัฒนาโครงการวิจัยที่มีความสนใจร่วมกัน ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ประชาชน ภาคเอกชน และประเทศชาติ โดยใช้ศักยภาพด้านบุคลากรและเครื่องมือของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งร่วมกันพัฒนาด้านวิชาการ การเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนพัฒนาการบริการวิชาการ เช่น ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติด้วย

ที่มา : http://www.tnews.co.th/contents/369120

ข่าว โดย นรศักดิ์  สานุจิตต์   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จ.นครศรีธรรมราช

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here