ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 6th congress of AAMLS ปี 2562

0
834

ประเทศไทยโดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 6th congress of AAMLS ในปี 2562 ที่พัทยา

เมื่อวันที่ 22 – 24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เดินทางไปร่วมประชุมวิชาการ The 5th congress of the Asia Association of Medical Laboratory Scientists – AAMLS 2017 Scientific Reunification: From Basic to Cutting-edge Medical Laboratory Sciences ซึ่งจัดโดยสมาคมเทคนิคการแพทย์ของประเทศเกาหลี ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีสมาชิกที่ได้รับทุนจากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 5 ท่าน ร่วมเดินทางเพื่อเข้าประชุมครั้งนี้[ecae_button]

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

ในการประชุมครั้งนี้ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับเลือกเป็นรองประธานคนที่ 2 ของ Board of Director ของ The Asia Association of Medical Laboratory Scientists (AAMLS)

ในโอกาสนี้ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานประชุม The 6th  congress of AAMLS ที่จะจัดขึ้นในปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 โดยสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมเข้าประชุมวิชาการ วิชาการ The 5th congress of the AAMLS 2017 ณ ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ จำนวนมาก ซึ่งในพิธีปิดการประชุม สมาคมเทคนิคการแพทย์ของประเทศเกาหลี ผู้จัดงาน AAMLS2017 ได้มีพิธีมอบธงแก่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ในฐานะเจ้าภาพจัดงานประชุม The 6th congress of AAMLS ในปี 2562

(ข้อมูลข่าว : ทนพญ.พรสุรี พงษ์สุชาติ ประชาสัมพันธ์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here