บัณฑิตคุณภาพตามแนวพระบรมราโชวาท

0
136

อาจารย์ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร องค์ต่างๆที่พระราชทานแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่พ.ศ. 2509 ถึง 2540 มาเรียบเรียงเป็นรายงานเรื่อง “บัณฑิตคุณภาพตามแนวพระบรมราโชวาท” และเผยแพร่ในวารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ เดือนพฤษภาคม 2543 โดยแนวพระบรมราโชวาทนี้ ได้นำไปสอนนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านที่มีต่อบัณฑิต  “เมดเทคทูเดย์” จึงขออนุญาตนำรายงานฉบับนี้ มานำเสนอให้ทราบ เพื่อให้ชาวเทคนิคการแพทย์น้อมนำเอาแนวพระบรมราโชวาทนี้ ไปปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดคุณภาพต่อไป

(คลิ๊กที่ลูกศรมุมซ้าย เพื่อเลื่อนอ่านเอกสารหน้าถัดไป)

764-1645-1-SM

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here