นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ รับมองธงเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AAMLS ครั้งที่ 6

0
63

Flag ceremony for the next host. See you again in #AAMLS2019 at Pattaya, Thailand 😀 * #AAMLS is an abbreviation of The Asia Association of Medical Laboratory Scientists

Posted by Public Relations ::: Association of Medical Technology of Thailand on Sunday, 24 September 2017

เมื่อวันที่ 22 – 24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เดินทางไปร่วมประชุมวิชาการ The 5th congress ofthe Asia Association of Medical Laboratory Scientists – AAMLS 2017 Scientific Reunification: From Basic to Cutting-edge MedicalLaboratory Sciences ซึ่งจัดโดยสมาคมเทคนิคการแพทย์ของประเทศเกาหลี ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีสมาชิกที่ได้รับทุนจากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 5 ท่าน ร่วมเดินทางเพื่อเข้าประชุมครั้งนี้

ในการประชุมครั้งนี้ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับเลือกเป็นรองประธานคนที่ 2 ของ Board of Director ของ The Asia Association of MedicalLaboratory Scientists (AAMLS)

ในโอกาสนี้ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานประชุม The 6th congress of AAMLS ที่จะจัดขึ้นในปี 2562 โดยสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมเข้าประชุมวิชาการ วิชาการ The 5th congress of the AAMLS 2017 ณ ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ จำนวนมาก ซึ่งในพิธีปิดการประชุม สมาคมเทคนิคการแพทย์ของประเทศเกาหลี ผู้จัดงาน AAMLS2017 ได้มีพิธีมอบธงแก่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ในฐานะเจ้าภาพจัดงานประชุม The 6th congress of AAMLS ในปี 2562

(ข้อมูลข่าว : ทนพญ.พรสุรี พงษ์สุชาติ ประชาสัมพันธ์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here