จุฬาฯ ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคนิคการแพทย์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

0
55
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณ...

#60thAnniversaryThaiMedTech สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านเทคนิคการแพทย์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันนี้ (๒๘ กันยายน ๒๕๖๐) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม แก่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างหาที่สุดมิได้ Today, Chulalongkorn University council has conferred upon Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn a Doctoral of Science's Degree in Medical Technology (Honoris Causa)

Posted by Public Relations ::: Association of Medical Technology of Thailand on Thursday, 28 September 2017

สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคนิคการแพทย์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นศิริมงคลแก่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างหาที่สุดมิได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here