คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เทคนิคการแพทย์ตัวอย่าง

0
134

กล้าทำดี EP.28

LIVE สด!! "กล้าทำดี" EP.28"คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เทคนิคการแพทย์ตัวอย่าง"#กล้าทำดี

Posted by กล้าทำดี on Saturday, 23 September 2017

ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ประธานมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์ พร้อมด้วยอดีตนักศึกษา/นิสิต เทคนิคการแพทย์ ผู้ได้รับรางวัล”คุณธรรม:จริยธรรมดีเด่น” จากมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์ นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปี 2557-2558 คือ ทนพญ. หนึ่งฤทัย คำภักดี และ ทนพ. ณัฐพงศ์ กาญจนาพงศาเวช,ทนพญ. อรัสรายี่สุนทรง, ทนพ.ณัฐดนัย ลินจงสุบงกช และ น.ส. จันทนี บุญประครอง ออกโทรทัศน์รายการ “กล้าทำดี” โดยความร่วมมือของศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ทางช่อง True Vision ในวันที่ 23กันยายน 2560 เวลา 22:00-23:00 น. และ วันที่ 24 กันยายน2560 เวลา 7:00-8:00 น. 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here