ความสำคัญของการตรวจหาแอนติบอดีในระบบ ABO

0
101

ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

J Hematol Transfus Med Vol. 25 No. 4 October-December 2015

ความสำคัญของการตรวจหาแอนบอดีในระบบ ABO

 ความสำคัญของการตรวจหาแอนบอดีในระบบ ABO

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here