กว่าจะได้เลือด (4)

0
360

Written by LabBoy

การเจาะเลือดที่ปลอดภัย ไม่ใช่เพียงมีอุปกรณ์เจาะเลือดที่เหมาะสม สะอาด และใช้เทคนิคการเจาะที่ถูกต้องเท่านั้น ผู้ทำหน้าที่เจาะเลือดต้องสังเกตผู้รับบริการที่วิตกกังวล พูดคุยให้ผ่อนคลายความกลัว ถึงอย่างไรก็ตาม ยังมีผู้รับการเจาะจำนวนหนึ่งที่แสดงอาการผิดปกติ ทั้งก่อนเจาะ ขณะเจาะ และหลังเจาะ เช่นหน้าซีด ตัวเย็น สั่นกระตุก หน้ามืด เป็นลม ดังนั้น การเจาะเลือดที่ดีต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์เหล่านี้

โรงพยาบาลหรือคลินิกที่คำนึงถึงจิตใจผู้รับบริการ มักออกแบบสถานที่เจาะเลือดให้มีความเป็นส่วนตัว และสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย เพื่อลดความกังวล นอกจากนั้น เก้าอี้ที่ผู้รับบริการนั่งให้เจาะ ก็ต้องมีความปลอดภัย ไม่ทำให้ผู้ถูกเจาะเลื่อนล้มหรือหงายหลัง กรณีกลัวหรือเป็นลม และผู้เจาะจะต้องสามารถทำปฐมพยาบาลได้ถูกต้องทันที ที่ผมเห็นตามห้องเจาะเลือดส่วนใหญ่ มักไม่คำนึงถึงเรื่องนี้ บางที่ใช้เก้าอี้สำหรับสำนักงานแบบมีล้อเลื่อนและไม่มีที่วางแขน อาจเกิดอันตรายได้หากเกิดเป็นลม หรือชัก

ส่วนใหญ่ ผู้รับการเจาะเลือดจะนั่งเก้าอี้ มีพนักพิงหลัง และมีที่วางแขน หงายมือซ้ายยื่นให้ผู้เจาะ โดยวางบนโต๊ะหรือบนหมอนรองแขนที่ออกแบบเฉพาะ หากผู้รับการเจาะตกใจหรือชักกระตุก เหยียดแขนขา จะต้องไม่ตกเก้าอี้ หรือหากเป็นลม ศีรษะจะต้องไม่พับไปกระทบของแข็ง ผู้เจาะเลือด ต้องสามารถเข้าไปหาผู้ป่วยเพื่อทำปฐมพยาบาลได้ในทันที กรณีเป็นลม ต้องจับผู้ป่วยเอนตัวให้ศีรษะอยู่ระดับเดียวกับร่างกายเพื่อให้เลือดสูบฉีดไปสมองได้เพียงพอ

เก้าอี้ที่ออกแบบสำหรับเจาะเลือด จะป้องกันผู้รับบริการไม่ให้ตกเก้าอี้ และสามารถเอนราบให้ศีรษะต่ำลงได้ ในต่างประเทศมีเก้าอี้เช่นนี้จำหน่ายอยู่หลายแบบ หากนำเข้าก็จะเสียเงินตราให้ต่างประเทศ ผมเห็นว่าช่างไทยที่เก่งๆ ขอให้มีแบบก็สามารถทำเก้าอี้พวกนี้ได้

สำหรับผู้ป่วยนั่งมาในรถเข็น หากที่วางแขนแคบ จะเจาะเลือดไม่สะดวก ห้องเจาะเลือดอาจทำโต๊ะให้สอดรถเข็นเข้าไปวางแขนได้

สี่ตอนที่ท่านได้อ่านไป คงช่วยให้เข้าใจกระบวนการเจาะเก็บเลือดอย่างมีคุณภาพได้บ้าง ส่วนผู้เจาะเลือดให้ท่านจะเป็นใครนั้น ท่านมีสิทธิ์เลือกครับ สวัสดี.

คำถามท้ายบทความ

  1. หากผู้ใช้บริการเจาะเลือดรู้สึกวิงเวียนหน้ามืด ผู้เจาะเลือดจะช่วยได้อย่างไร?
  2. ท่านคิดว่าเก้าอี้ที่มีล้อเลื่อน เหมาะที่จะใช้เป็นเก้าอี้นั่งเจาะเลือดหรือไม่ เพราะเหตุใด?
  3. การที่ห้องเจาะเลือดไม่กั้นช่องเป็นสัดส่วน ขณะที่ถูกเจาะเลือด ผู้รับบริการเจาะเลือดทุกคนสามารถมองเห็นและได้ยินกัน ถือเป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วย หรือไม่ อย่างไร?
  4. ห้องเจาะเลือดที่ออกแบบโต๊ะเจาะเลือดเป็นแถวยาวให้พนักงานเจาะเลือดอยู่ด้านหนึ่ง ส่วนผู้ใช้บริการอยู่อีกด้านหนึ่ง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน จะช่วยเหลือผู้รับบริการได้อย่างไร

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here